Acreditare ARACIS

„The “Vasile Alecsandri” University of Bacău plays an important role in education and research for the North-East of Romania. The region needs a strong university for further cultural, social and economic development and VAUB has the potential to become a nationally and internationally recognised higher education institution. However, in order to cope with the threats and challenges of the future, VAUB has to proceed setting up an effective university management, reducing bureaucracy and establishing a clear and efficient organisational structure“ - Universitatea "Vasile Alecsandri" din Bacău joacă un rol important în educaţie şi cercetare în zona de Nord- Est a României. Regiunea are nevoie de o universitate puternică pentru o dezvoltare culturală, socială şi economică ulterioară. UVAB are potenţialul de a deveni o instituţie de învăţământ superior recunoscută ia nivel naţional şi internaţional. Cu toate acestea, pentru a putea face faţă ameninţărilor şi provocărilor viitoare, UVAB trebuie să continue instituirea unui management eficient a! universităţii, reducând birocraţia şi stabilind o structură organizatorică clară şi eficientă.

În baza celor de mai sus, Departamentul de evaluare externă a calităţii propune Consiliului ARACIS să ia act de următoarele:

  • UVAB rămâne una dintre instituţiile de referinţă ale învăţământului superior din România;
  • UVAB şi programele sale respectă Cerinţele normative obligatorii stabilite de Metodologie, iar cea mai mare parte a indicatorilor de performanţă depăşeşte nivelul minim; pentru toate programele de studii universitare de licenţă evaluatorii au propus acordarea calificativului „încredere”.
  • Din răspunsul Universităţii la observaţiile ARACIS în urma vizitei reiese că aceasta acceptă concluziile şi observaţiile rezultate în urma evaluării şi că înţelege să acţioneze pentru eliminarea problemelor semnalate, prezentând un plan de măsuri realist pentru următorii ani, plan de măsuri ce răspunde punctual recomandărilor echipei de evaluare ARACIS.

Având în vedere totalitatea documentelor şi informaţiilor avute la dispoziţie şi în urma discuţiilor purtate în cadrul şedinţei din 29.09.2016, cu participarea Directorului de misiune, Departamentul pentru evaluarea externă a calităţii supune Consiliului ARACIS propunerea de acordare a calificativului „Încredere”.

 

Extras din Raportul Departamentului de Evaluare a Calităţii al ARACIS
privind evaluarea externă a calităţii academice din instituţia de învăţământ superior acreditată - Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

29 septembrie 2016

pozUniversitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate. Accesați declarația privind prelucrarea datelor cu caracter personal