LSW

Oproteh2023

Rose-logo1

 fcb 01 

STUD 2023

scoala viitorului 2023

Înscrieri la adresa de email ingvara@ub.ro. Click pentru fișa de înscriere!

plumee2017 

Colloque francophone PLUridisciplinaire sur les Matériaux, l’Environnement et l’Electronique


 SC

Modul de desfășurare a grantului „ING UP!”, prevăzut de către Facultatea de Inginerie este ilustrat în schema de mai jos:

poz1

Studenții din grupul țintă, vor fi împărțiți pe ateliere de lucru, ca celule de baza organizatorică, funcție de specializările pentru care au optat. Acestea vor fi coordonate de către o rețea de tutori (cadre didactice tinere și studenți din ani mai mari). In cadrul acestor ateliere se vor dezvolta activități de tutorat, de coaching și de dezvoltare personală. Pe aceste celule de baza - atelierele de lucru, vor fi implementate programe remediale, programe de consiliere profesională și orientare în carieră, activități de dezvoltare a competențelor socio-emoționale, vizite de studii, seminarii, proiecte comune, s.a. și se va organiza în cadrul Conferinței Studențești a Facultății de Inginerie care are loc anual, un Workschop „ING UP!”.