Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE)

Schema de Granturi SGU-U (Schema Granturi NECOMPETITIE pentru Universități)

Beneficiar:Facultatea de Inginerie, Universitatea ”Vasile Alecsandri” din Bacău

Titlul subproiectului:Ingineria o cariera de viitor – ”ING UP”

Acord de grant nr.73

Sub-proiectul “ING UP!”, parte component a proiectului ROSE, are ca principal obiectiv sprijinirea studenților înmatriculați la Facultatea de Inginerie a Universității “Vasile Alecsandri” din Bacău care sunt expuși riscului de abandon în primul an de studii în ciclul de licență și care aparțin cu precădere grupurilor dezavantajate.

Obiective specifice

Obiectivul 1. Reducerea părăsirii timpurii a școlii și îmbunătățirea oportunităților de participare în învățământul terțiar. Motivarea și accesului tinerilor, în special a acelora care aparțin unor grupuri socio-economic dezavantajate, la o educație tehnică de calitate.

Obiectivul 2. Îmbunătățirea tranziției de la liceu la învățământul terțiar a elevilor prin implementarea unor programe și activități specifice.

Obiectivul 3. Creșterea gradului de retenție în primul an de studii universitare de licență, a studenților ce aparțin cu precădere grupurilor dezavantajate.

Subproiectul Ingineria o cariera de viitor – ”ING UP”, componenta a proiectului ROSE, vizează studenții anului întâi la studii de licență, aflați în situație de risc de abandon al studiilor universitare. Grupul țintă propus pentru derularea acestui sub-proiect este constituit din studenți ce se încadrează întru-una din situațiile enumerate mai jos:

  • Studenți admiși la Facultatea de Inginerie, cu medie la bacalaureat mai mică de 7
  • Studenți anul I Facultatea de Inginerie, cu bursă socială
  • Studenți anul I Facultatea de Inginerie, din mediul rural
  • Studenți anul I Facultatea de Inginerie, cu boli și dizabilități
  • Studenți anul I Facultatea de Inginerie, orfani de unul sau de ambii părinți
  • Studenți anul I Facultatea de Inginerie, proveniți din unități de plasament
  • Studenți anul I Facultatea de Inginerie, declarați etnie romă