LSW

Oproteh2023

Rose-logo1

 fcb 01 

STUD 2023

scoala viitorului 2023

Înscrieri la adresa de email ingvara@ub.ro. Click pentru fișa de înscriere!

plumee2017 

Colloque francophone PLUridisciplinaire sur les Matériaux, l’Environnement et l’Electronique


 SC

PLAN STRATEGIC

Plan strategic 2016-2020

PLAN OPERAȚIONAL

Plan operațional 2023

Plan operațional 2022

Plan operațional 2021

Plan operațional 2020

Plan operațional 2019

Plan operațional 2018

Plan operațional 2017

Plan operațional 2016

OBIECTIVE SIM

Obiectivele SIM 2023

Obiectivele SIM 2022

Obiectivele SIM 2021

Obiectivele SIM 2020

Obiectivele SIM 2019

Obiectivele SIM 2018

Obiectivele SIM 2017

Obiectivele SIM 2016

RAPORT DE ACTIVITATE

Raport analiză SIM 2022

Raport analiză SIM 2021

Raport de activitate 2020

Raport analiză SIM 2020

Raport analiza SIM 2019

Raport de activitate 2018

Raport de activitate 2017

Raport de activitate 2016

REGULAMENTE / METODOLOGII

Regulament de organizare și desfășurare a admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, de master, studii postuniversitare de conversie profesională și alte cursuri pentru anul universitar 2023-2024, la Facultate de Inginerie

Regulament și metodologie de finanțare la Facultatea de Inginerie 2022

Regulament de organizare a examenelor de finalizare a programelor de studii universitare și postuniversitare și a altor cursuri la Facultatea de Inginerie

Metodologie de finalizare a studiilor la programele de conversie profesională și la programele postuniversitare

Fișă de autoevaluare concurs Inginerie

Regulament privind ocuparea posturilor didactice și de cercetare la Facultatea de Inginerie

Regulament de organizare şi funcţionare a Facultăţii de Inginerie

Regulament privind activitatea didactica si activitatea profesionala a studentilor din cadrul Facultatii de Inginerie

Regulament de acordare a gradatiilor de merit la Facultatea de Inginerie.

Regulament de organizare si functionare a Comisiei de Învațâmant din cadrul Facultatii de Inginerie.

Regulament de Organizare si Functionare a Comisiei de Cercetare Stiintifica, Relatii Internationale si imagine.

Regulament de organizare si Functionare a Comisiei de Etica si Deontologie Academica din cadrul Facultatii de Inginerie.

Regulament de distribuire a fondurilor suplimentare destinate cercetării la Facultatea de Inginerie

 

RAPOARTE EVALUARE CADRE DIDACTICE

Raport evaluare cadre didactice pe semestrul I 2016-2017

Raport evaluare cadre didactice pe semestrul al II-lea 2016-2017

Raport evaluare cadre didactice pe anul 2016-2017

Raport evaluare cadre didactice pe semestrul I 2017-2018

Raport evaluare cadre didactice pe semestrul al II-lea 2017-2018

Raport evaluare cadre didactice pe anul 2017-2018

Raport evaluare cadre didactice pe semestrul I 2018-2019 

Raport evaluare cadre didactice pe semestrul II 2018-2019

Raport de evaluare cadre didactice pe anul 2018-2019

Raport de evaluare cadre didactice pe semestrul II 2019-2020

Raport de evaluare cadre didactice pe anul 2019-2020

Raport de evaluare cadre didactice pe semestrul I 2020-2021

Raport de evaluare cadre didactice pe semestrul II 2020-2021

Raport de evaluare cadre didactice pe anul 2020-2021

Raport de evaluare cadre didactice pe semestrul I 2021-2022

Raport de evaluare cadre didactice pe semestrul II 2021-2022

Raport de evaluare cadre didactice pe anul 2021-2022

Raport de evaluare cadre didactice pe semestrul I 2022-2023

Raport de evaluare cadre didactice pe semestrul II 2022-2023

 

PLAN CERCETARE

Plan de cercetare 2023

Plan de cercetare 2022

Plan de cercetare 2021

Plan de cercetare 2020

Plan de cercetare 2019

Plan de cercetare 2018

Plan de cercetare 2017

Plan de cercetare 2016

RAPOARTE CERCETARE

Raport de cercetare 2022

Raport de cercetare 2021

Raport de cercetare 2020

Raport de cercetare 2019

Raport de cercetare 2018

Raport de cercetare 2017 

Raport de cercetare 2016