Admitere licență - Admitere 2023 - Sesiunea Iulie

Index articole

 REZULTATE ADMITERE - LISTE DEFINITIVE DUPA CONFIRMARI  (postate pe 11.08.2023, ora 15:00) 

     Studii LICENTA

          - BIOLOGIE 

          - INFORMATICA

               Invatamant cu frecventa

               Invatamant cu frecventa redusa

          - MATEMATICA

 

Confirmarea locului pentru candidaţii admiși la Facultatea de Ştiinţe la studii LICENȚĂ

02.08.2023-10.08.2023

Candidaţii declaraţi admişi pe locurile fără taxă/cu taxă au obligaţia să confirme locul ocupat în urma concursului de admitere în perioada 02.08.2023 începând cu ora 09,00 - -10.08.2023 până la ora 16 (în zilele de luni-vineri în intervalul orar 9.00-15.00, iar pe data de 05.08.2023 de la ora 9 la ora 12.00) în campusul universității (corp D, etaj 2, cam D206).

Candidații admiși la studiile de licență, au obligația să confirme locul ocupat și să facă înscrierea în anul I de studii urmând următorii pași:

  • Pentru candidații admiși la studiile de LICENȚĂ în regim buget

  • certificarea documentelor încărcate pe platformă cu originalele acestora (certificat naștere, buletin, căsătorie dacă este cazul)

  • depunerea diplomei de Bacalaureat și a foii matricole în original, a 3 fotografii color de dimensiune ¾, a adeverinței medicale în original;

  • achitarea taxei de înmatriculare de 50 lei;

  • completarea fișei de înscriere, a contractului de studii și a cererii de cazare (dacă este cazul) .

  • Pentru candidații admiși la studiile de LICENȚĂ în regim cu taxă

  • certificarea documentelor încărcate pe platformă cu originalele acestora (certificat naștere, buletin, căsătorie dacă este cazul)

  • prezentarea diplomei de Bacalaureat și a foii matricole în original și xerocopie, a 3 fotografii color de dimensiune ¾, a adeverinței medicale în original;

  • achitarea taxei de înmatriculare de 50 lei;

  • completarea fișei de înscriere, a contractului de studii, a actului adițional și a cererii de cazare (dacă este cazul).

Neconfirmarea locului în termenul menționat duce la pierderea locului obținut prin concurs.

Toți candidații declarați admiși la programele de studii de licență învățământ cu frevență, vor fi însoțiți de girant în vederea semnării contractului de studii (este necesara si o copie a CI a girantului). Excepție fac cei admiși la programul de studii Informatică IFR (frecvență redusă).

Plata taxei de înmatriculare (50 lei) pentru confirmarea locului se poate efectua direct în contul RO20TREZ06120F330500XXXX, deschis la Trezoreria municipiului Bacău, sau la sediul Facultății de Științe (corp D, etaj 2, cam D206). Candidații care se află pe liste de așteptare vor fi contactaţi în perioada confirmărilor în cazul în care pot intra pe listele de admişi, deoarece pot ocupa locurile eliberate de candidații care nu vor confirma locurile.

 

REZULTATE ADMITERE - LISTE DEFINITIVE  (postate pe 01.08.2023, ora 15:00) 

     Studii LICENTA

          - BIOLOGIE 

          - INFORMATICA

               Invatamant cu frecventa

               Invatamant cu frecventa redusa

          - MATEMATICA

 
REZULTATE ADMITERE - LISTE PROVIZORII  (postate pe 31.07.2023, ora 17:00) 

     Studii LICENTA

          - BIOLOGIE 

          - INFORMATICA

               Invatamant cu frecventa

               Invatamant cu frecventa redusa

          - MATEMATICA

 

Campanie Licenta 2023 stiinte

Studii universitare de LICENŢĂ

➡️Alege Universitatea aproape de tine!
➡️ Alege Facultatea de ȘTIINȚE din cadrul Universității "Vasile Alecsandri" din Bacău!
‼️Multiple oportunități de studii și practică, burse și stagii de pregătire în străinătate.
 - Peste 60 de ani de tradiție în învățământul superior.
 - Detalii despre admitere - descarca
 - Fii la curent cu ultimele noutăți pe https://admitere.ub.ro/

Înscrie te acum

Licenta 2023 bugettaxa perioada inscriere 3

Precizare

În totalul locurilor bugetate sunt incluse: locuri pentru cetățenii români, locuri pentru românii de etnie romă, locuri pentru absolvenții de licee situate în mediul rural, locuri pentru candidații din sistemul de protecție socială, locuri pentru domenii prioritare, pentru formarea cadrelor didactice, pentru candidați cu cerințe speciale, locuri pentru românii de pretutindeni (cu bursă și fără bursă).

Toate programele de studii funcționează sub condiția constituirii numărului minim de studenți.
Toate programele universitare de licenţă pot fi continuate prin programe universitare de master în același domeniu sau domenii conexe acreditate. Informațiile pot suferi modificări.

 

Regulamente admitere

Regulamentul de organizare și desfășurare a admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat și la cursurile de specializare la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău 2023-2024