DEPARTAMENTUL ENERGETICĂ ȘI ȘTIINȚA CALCULATOARELOR

Domeniul: Inginerie energetică

Programul de studii: Echipamente și tehnologii moderne în energetică

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Anul I - semestrul 1
  Denumire disciplina Cod disciplina Credite C S L P
1 Modelarea și simularea proceselor industriale UB01ETE11A 6 1   
2 Prelucrarea datelor experimentale UB01ETE12A 6 2   1
3 Organizarea și planificarea activităților de cercetare-dezvoltare UB01ETE13A 7 3  1    
4 Valorificarea superioară a resurselor UB01ETE14S 9 3  1     
5 Etică și integritate academică UB01ETE15A 2 1  
Anul I - semestrul 2
  Denumire disciplina Cod disciplina Credite C S L P
1 Soluții moderne de realizare și conducere a stațiilor și posturilor de transformare UB01ETE21S 6 2  1  
2 Tehnici de elaborare si optimizare a bilanțurilor energetice UB01ETE22S 6 2
3 Tehnologii noi pentru realizarea, comanda și controlul funcționării rețelelor electrice UB01ETE23S 5 2  1  
4 Eficiență energetică UB01ETE24S 5 2   
5 Proiect de cercetare aplicativă 1 UB01ETE25S 4   2
6 Practică de cercetare UB01ETE26S  4        90