DEPARTAMENTUL ENERGETICĂ ȘI ȘTIINȚA CALCULATOARELOR

Domeniul: Inginerie energetică

Programul de studii: Echipamente și tehnologii moderne în energetică

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Anul II - semestrul 1
  Denumire disciplina Cod disciplina Credite C S L P
1 Expertiza și auditarea energetică a clădirilor UB01ETE31S 7 2     1
2 Tehnologii eficiente de producere a diverselor forme de energie UB01ETE32S 7 2    1
3 Tehnici avansate pentru creșterea eficienței sistemelor de acționare electrică UB01ETE33S 6 2    1
4 Calitatea energiei electrice UB01ETE34S 6 2  1     
5 Proiect de cercetare aplicativă 2 UB01ETE35S 4   2
Anul II - semestrul 2
  Denumire disciplina Cod disciplina Credite C S L P
1 Activitate de cercetare și proiectare UB01ETE41S 10    5
2 Practică pentru elaborarea disertației UB01ETE42S 10    4
3 Finalizarea disertației UB01ETE43S 10    5