În atenția cursanților la programele de conversie profesională beneficiari ai Proiectului ROSE (anunțul UBc):

  • Universitatea nu percepe taxe de studii pentru cursanții de la programele de conversie profesională din anul I, anul universitar 2022-2023, beneficiari ai Proiectului ROSE;
  • toți cursanții de la programele de conversie profesională, beneficiari ai Proiectului ROSE, care au achitat taxe de studii până la semnarea contractului cu ME-UMPFE, vor depune cerere pentru restituirea sumelor achitate, la secretariatele facultăților de care aparțin, sau prin e-mail, la care vor atașa CI și extrasul de cont, pentru indicarea contului beneficiarului;
  • eventualele penalizări care decurg din neplata taxelor nu vor fi imputate cursanților la programele de conversie profesională, beneficiari ai Proiectului ROSE.

 

STRUCTURA ANULUI UNIVERSITAR 2022/2023

(conform Ordinului MECTS nr. 6194/13.XI.2012)