• Evaluator de mediu – 180 ore

  • Auditor de mediu – 180 ore

  • Gestionarea deşeurilor – 180 ore

  • Responsabil de mediu – 180 ore

  • Evaluator de risc și auditor în domeniul securității şi sănătății în muncă – 180 ore

  • Mecatronică aplicată – 180 ore

  • Ergonomist – 180 ore

  • Expert în economie circulară – 180 ore

  • Securitate cibernetică - 180 ore, 18 credite