Biroul de Relatii Internationale si Programe Comunitare

Biroul de Relații Internaționale și Programe Comunitare a fost înfiinţat în 1997 datorită nevoii de deschidere a Universităţii "Vasile Alecsandri" din Bacău către instituţii academice şi ştiinţifice din întreaga lume, de integrare în circuitul mondial al valorilor culturale, de conectare la reţeaua universitară europeană şi pan-europeană.

Relaţiile de cooperare internaţională ale Universităţii "Vasile Alecsandri" din Bacău au cunoscut în ultimii ani o deosebită amploare, prin stabilirea de acorduri bilaterale de colaborare cu universităţi prestigioase. Cele mai multe din aceste acorduri au fost încheiate în cadrul programelor europene SOCRATES-ERASMUS, TEMPUS, LEONARDO DA VINCI. Colaborarea cu universităţi din Europa, Canada şi Africa s-a materializat în schimburi de studenţi şi cadre didactice, realizarea unor proiecte de cercetare comune, organizarea de conferinţe şi simpozioane internaţionale.

Din ianuarie 2004, Universitatea "Vasile Alecsandri" din Bacău a devenit membru asociat al Agenţiei Universitare a Francofoniei (AUF), statut care îi conferă dreptul de a participa la programele AUF şi de a beneficia de mobilităţi în ţările spaţiului francofon.

pozUniversitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate. Accesați declarația privind prelucrarea datelor cu caracter personal