Centrul de Cercetare în domeniul Ingineriei Mecanice din cadrul Facultății de Inginerie, cotat ca centru de cercetare de tip B (Cod CNCSIS-47CC-B) abordează următoarele subdomenii de cercetare:

 • Proiectarea asistată a sistemelor mecanice de proces;
 • Statica şi dinamica sistemelor mecanice;
 • Materiale şi tehnologii primare.

Legatura web: AICI

În acest sens, principalele direcții actuale de cercetare vizează:

 • Cercetări asupra regimului elementelor mobile care fac parte din structura transmisiilor mecanice;
 • Analiza funcționării dinamice a echipamentelor de comandăale sistemelor hidropneumatice;
 • Cercetări privind optimizarea alegerii materialelor mașinilor-unelte, robinetelor industrial și echipamentelor de proces;
 • Cercetări privind realizarea de noi materiale în industria construcțiilor de mașini şi utilaje;
 • Cercetări privind ghidarea elementelor mobile care realizează viteze mici
 • Cercetări privind optimizarea echipamentelor pentru agricultură, industria alimentarăşi protecția mediului;
 • Laboratoarele de Încercări Mecanice;
 • Laboratorul de Rezistența Materialelor şi Vibrații Mecanice;
 • Laboratorul de Mecanica Fluidelor şi Acţionări Hidraulice;
 • Laboratorul de Organe de Mașini şi Mecanisme;
 • CEEX 222/24.07.2006, Cercetări în vederea creării unor contoare de durată de viaţă pentru evaluarea on-line a siguranţei în funcţionare a structurilor mecanice, MEdC, valoarea proiectului pentru Universitatea Bacău -152.480 RON, 2006-2008
 • Studiul influenței tipului de îmbinare şi a componentelor tablelor bimetalice asupra preciziei dimensionale şi de formă a pieselor realizate din aceste table prin ambutisare la rece, TE 256 -17/2010, CNCSIS
 • „Sisteme hidraulice adaptive cu reglare secundară utilizate in scopul creșterii eficienței energetice la consumatori industriali”, acronim SHARS, proiect nr. 22111 / 01.10.2008,
 • Realizarea de studii şi cercetări privind verificarea deformațiilor mecanice la Strungul carusel VLO 60 proiectat de beneficiar. Beneficiar: SC W.M.W. SA Bacău
 • Program INVENT 2001, Contract nr. 10/2001 (2,4 miliarde ROL), MEdC;
 • Program INVENT 2002, Contract nr. 73/2002 (2,5 miliarde ROL), MEdC;
 • Program INVENT 2004, Contract nr. 239/2002 (4,9 miliarde ROL), MEdC;
 • Studiu privind posibilităţile de îmbunătăţire a activităţii de organizare şi control în cadrul SC „Sunconfort" SRL din Bacău;
 • Cauzele deteriorării roţilor dinţate şi măsuri privind recondiţionarea şi creşterea coeficienţilor de calitate ai angrenajelor în scopul măririi termenului de durabilitate, Beneficiar: S.C. „Vastex" SRL Vaslui;
 • Creşterea calităţii etanşărilor statice şi dinamice utilizate pentru transportul fluidelor, Beneficiar: SC „Letea" SA din Bacău;
 • Maşina de îndoit ţevi folosind metoda rulării, Beneficiar: S.C. „Sofert" S.A. Bacău,
 • Cercetări privind pierderile de sarcina la mişcarea apei prin conducte fluidelor, Beneficiar: S.C. „CET" S.A. Bacău;
 • Cercetări teoretice şi experimentale privind determinarea rigidității sistemelor mecanice cu componente cilindrice, Beneficiar: SC „ Aeromotors" SA;
 • Optimizarea calculului de rezistență al aparatelor de tip coloana, Beneficiar: CNCSIS;
 • Cercetări teoretice şi experimentale privind determinarea săgeților cilindrilor industriali, Beneficiar: SC „Letea" SA din Bacău;
 • 10 contracte referitoare la "Studii, cercetări şi determinări pentru elaborarea notelor de comandăşi a temelor de proiectare pentru echipamente din agriculturăşi industria alimentară", Beneficiar: Mecanica Ceahlău SA P. Neamț
 • 14 contracte privind „Testarea şi omologarea echipamentelor pentru agriculturăşi industria alimentară", Beneficiar: S.C. Mecanica Ceahlău SA Piatra Neamţ
 • Studii şi cercetări privind monitorizarea factorilor de mediu la S.C. CET SA Bacău
 • ,,Articulated robot with independent 3D-motion for precise positioning operations”, MANUNET ERA-Net, Parteneri: Univ.,,Gh. Asachi” Iași -coordonator; Univ.,,V. Alecsandri” din Bacău-partener 1; SC ASAM SA Iași – partener 2; Synthesis-Tuscany Italia. Valoare proiect: 270.000 euro
 •  Programul Inteligent Energy Europe II: “European Network of Rural Communities for Energetic Neutrality” acronim RURENER contract încheiat cu European Commission, Executive Agency for Competitiveness and Innovation (EACI) No: EIE/07/547 coordonator proiect ADIMAC Franța, durata proiectului 36 luni, valoarea proiectului pentru Universitatea ”Vasile Alecsandri” Bacău: 75.770 EUR
 • FooDrinks – Quality Food & Drinks European Training Plan cod de identificare LLP-LdV/PAR/2011/RO/100 Contract Nr. 12/08.2011 cu ANPCDEFP din România. Valoarea proiectului pentru Universitatea ”Vasile Alecsandri” Bacău 25.000 Euro
  • 5 profesori
  • 2 conferenţiari
  • 5 şefi de lucrări
  • 8 doctoranzi, masteranzi

Centrul de cercetare ”Inginerie mecanică” a fost implicat pe plan extern în colaborări cu diverse instituții de învățământ superior și de formare profesională în domeniile didactic și științific cum ar fi:

 1. Universitatea din Tampere - Finlanda
 2. Universitatea din Stralsund - Germania
 3. Universitatea Fachhochschule Darmstadt - Germania
 4. Universitatea de Tehnologie din Gratz - Austria
 5. Universitatea „Paul Verlaine” din Metz - Franța
 6. ENI Metz - Franța
 7. INSA Lyon - Franța
 8. Universitatea de Științe din Parma – Italia
 9. Universitatea Politehnica Marche –Ancona, Italia
 10. Universitatea din Torino - Italia
 11. Universitatea din Florenta - Italia
 12. Universitatea din Trieste - Italia
 13. Universitatea Castilla La Mancha din Albacete - Spania
 14. Universitatea din Zaragozza - Spania
 15. Universitatea din Valladolid - Spania
 16. Universitatea din la Rioja - Spania
 17. Karoly Robert University College din Gyöngyösi - Ungaria

Adresa: 

Calea Mărăşeşti 157, BI3, 600115 - Bacău, România
Fax: +40 234/580170 
Telefon: +40 234/542.411, int. 246
E-mail Director de Departament: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

IMMF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Contact cadre didactice:

Prof. univ. dr. ing. Zichil Valentin - cabinet Prorector
Conf. univ. ing. dr. ec. Drob Catalin - cabinet HM3
S.l. dr. ing. Caliman Radu - cabinet HP7
S.l. dr. ing. Tampu Catalin - cabinet HP5
S.l. dr. fiz. Dragoș-Ioan Rusu - cabinet BP48
S.l. dr. ing. Cosmin Grigoras - cabinet HM4

 

Prof. univ. dr. ing. Valentin ZICHIL -
Prorector pentru programe de învăţământ şi activităţi studenţeşti
Conf. ing. dr. ec. Catalin DROB -
Director departament
Sef lucrari dr. ing. Radu CALIMAN -
Responsabil managementul cercetarii
Curriculum Vitae
Lista lucrari reprezentative
Curriculum Vitae
Lista lucrari reprezentative
Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.   Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
     
     

Tampu

rusu2

 Grigoras

Sef lucrari dr. ing. Cătălin Nicolae TÂMPU 
Responsabil managementul calitatii

 

 Sef lucrari dr. fiz. Dragos RUSU

Sef lucrari dr. ing. Cosmin GRIGORAȘ

Curriculum Vitae
Lista lucrari reprezentative
Curriculum Vitae
Lista lucrari reprezentative
Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.  Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.  Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 
     
     
Ioana Plescau    
Asistent dr. ec. Ioana PLEȘCĂU    
   
Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.     

INFORMATII UTILE:

- Orarul departamentului: AICI
- Structura anului universitar in curs: AICI, master: AICI
- Secretariat virtual: AICI
- Biblioteca: AICI

 

- Ghid pentru intocmirea proiectului de diploma/disertatie IEDM si MSIPS: AICI
- Ghid pentru intocmirea proiectului de diploma/disertatie MK si MA: AICI

- Teme Disertatie MSIPS: 2020, 2021, 2022
- Teme Disertatie MA: 2020, 2021, 2022

prezentare IMM

 

ÎNVĂŢĂMÂNT UNIVERSITAR DE LICENŢĂ, CU DURATA DE 4 ANI - ZI

1. INGINERIE ECONOMICA IN DOMENIUL MECANIC

Programul de studii Inginerie Economică în Domeniul Mecanic, din cadrul domeniului de studii Inginerie și Management, funcţionează în cadrul Facultății de Inginerie a Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, din anul 1998.

Misiunea programului de studiu Inginerie Economică în Domeniul Mecanic este de a forma prin studii interdisciplinare inginerești, manageriale și economice, specialiști capabili să proiecteze, să organizeze și să conducă sisteme productive sau părți ale acestora, precum și să genereze ansamblul de relații care racordează aceste sisteme la mediul social economic în care ele evoluează.

Obiectivele programului de studiu Inginerie Economică în Domeniul Mecanic constau în însuşirea de cunoştinţe şi formarea de deprinderi, respectiv realizarea de competenţe generale şi specifice cum ar fi: elaborarea şi interpretarea documentaţiei tehnice, economice şi manageriale; fabricația, exploatarea și controlul produselor, echipamentelor şi sistemelor mecanice; proiectarea, implementarea şi îmbunătăţirea sistemelor de management etc.

Profilul de inginerie economica furnizează fondul de cunoștiinte necesar pentru stăpânirea completă a funcționalității sistemelor productive, premisa de la care absolvenții, în concordanță cu aptitudinile lor personale, pot accede la condiția managerială, ca împlinire supremă a competenței lor profesionale.

 • Rezumatele fiselor pentru toti anii: AICI
 • Structura programului IEDM: AICI

Absolvenţii programului de studii de licenţă Inginerie Economică în Domeniul Mecanic se pot angaja ca:

 • inginer economist;
 • inginer mecanic;
 • proiectant inginer mecanic;
 • specialist logistică;
 • manager produs;
 • administrator societate comercială;
 • consultant în management;
 • manager aprovizionare;
 • manager relații furnizori;
 • inginer șef firme de afaceri și alte sevicii comerciale;
 • conducator firma mică – patron în afaceri, intermedieri și alte servicii comerciale etc.

 

2. MECATRONICA

Programul de studii de licenţă Mecatronică, din cadrul domeniului de studii de licență Mecatronică şi Robotică, funcționează în cadrul Facultății de Inginerie a Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău, din anul 2000.

Invatamantul de Mecatronică este o sferă interdisciplinară a științei și tehnicii care se ocupă, în general, de problemele mecanicii, electronicii și informaticii. Totusi, în ea sunt incluse mai multe domenii, care formeaza baza mecatronicii, si care acoperă multe discipline, cum ar fi: electrotehnica, energetica, mecanica, tehnica microprocesării informației, tehnica reglării etc.

Misiunea programului de studii Mecatronică este de a asigura însuşirea de cunoştinţe si de a forma competenţele necesare exercitării profesiei de „inginer”, în domeniul „Mecatronică și Robotică”, ingineri capabili să conceapă, să proiecteze, să regleze, să exploateze, să întreţină şi să depaneze produse şi sisteme mecatronice.

Obiectivele programului de studiu Mecatronică se referă, în principal, la: analiza, proiectarea şi modelarea pe calculator a sistemelor şi structurilor mecanice; analiza şi proiectarea sistemelor electrice şi electronice; analiza, utilizarea şi proiectarea componentelor hard şi soft din comanda sistemelor mecatronice; însuşirea construcţiei şi proiectării sistemelor mecatronice; analiza şi înţelegerea principiilor de inteligenţă şi de automatizare a sistemelor mecatronice etc.

 • Rezumatele fiselor pentru toti anii: AICI
 • Structura programului MEK: AICI


Absolvenţii programului de studii de licenţă Mecatronică se pot angaja ca:

 • inginer mecatronist;
 • inginer mecanic;
 • proiectant inginer mecanic;
 • inginer de cercetare roboți industriali;
 • inginer de cercetare în electromecanică;
 • proiectant inginer electromecanic;
 • inginer producție etc.

 

ÎNVĂŢĂMÂNT UNIVERSITAR DE MASTER, CU DURATA DE 2 ANI

1. MANAGEMENTUL SISTEMELOR INDUSTRIALE DE PRODUCŢIE ŞI SERVICII

Misiunea programului de studiu MSIPS este de a specializa şi profesionaliza absolvenţii studiilor de licenţă în domeniul „Inginerie şi Management”. Misiunea specializării are o componentă didactică şi una de cercetare.
Misiunea didactică a specializării urmăreşte aprofundarea şi înţelegerea conceptelor şi teoriilor fundamentale din inginerie şi economie și aplicarea lor în domeniul Inginerie şi Management. Prin acest program de master se urmăreşte dezvoltarea de aptitudini, abilităţi şi modalităţi personale de analiza, abordare si modelare a diverselor problematici din disciplinele studiate.
Având în vedere misiunea de cercetare, absolvenţii programului sunt formaţi pentru a activa eficient atât individual cât şi in echipă şi pentru a avea o preocupare continua pentru nou. Astfel, se stimulează dezvoltarea abilităţilor de cercetare și dezvoltare tehnologică în vederea aplicării cunoștințelor specifice de inginerie şi management.
Programul de studii de master MSIPS, în concordanţă cu misiunea specializării, îşi propune următoarele obiective:
- de a forma cadre cu pregătire superioară şi de a actualiza pregătirea acestora în domeniul Inginerie şi Management.
- de a produce şi transmite cunoştinţe ştiinţifice în domeniul Inginerie şi Management (sau aflate la graniţa acestuia), contribuind, astfel, atât la îmbogăţirea patrimoniului cunoaşterii universale, cât şi la menţinerea şi dezvoltarea capacităţii şi performanţelor profesionale ale cadrelor didactice şi a personalului de cercetare.
- de a presta diferite activităţi specifice solicitate de beneficiari, în condiţii comerciale competitive.
Obiectivul principal al programului de studiu este acela de a forma specialişti responsabili, capabili de a găsi soluţii inovatoare, de a antrena şi a activa în cadrul unor echipe pluridisciplinare în domeniul Inginerie şi Management.

Ocupaţii posibile: inginer economist, specialist logistica, responsabil process, manager produs, administrator societate comercială, consultant in management, manager aprovizionare, manager relatii furnizori, inginer sef firme de afaceri si alte sevicii comerciale, conducator firma mica – patron in afaceri, intermedieri si alte servicii comerciale etc.

Competenţe profesionale:
Efectuarea de calcule si aplicaţii specifice studiului sistemelor industriale de producţie.
Proiectarea, analiza, modelarea şi simularea sistemelor industriale de producţie.
Achiziţia, prelucrarea şi interpretarea datelor teoretice şi experimentale specifice activităţii de cercetare ştiinţifică.
Planificarea, organizarea şi efectuarea activităţilor de cercetare ştiinţifică.
Comportamentul, managementul si evaluarea firmei si valorificarea optima a resurselor.
Studiul pieţelor financiare şi analiza tranzacţiilor bursiere.

Cunoştinţe specifice competenţelor profesionale:
1. Cunoaşterea aprofundata a unei arii de specializare si, in cadrul acesteia, a dezvoltărilor teoretice, metodologice şi practice specifice programului; utilizarea adecvată a limbajului specific în comunicarea cu medii profesionale diferite;
2. Utilizarea cunoştinţelor de specialitate pentru explicarea şi interpretarea unor situaţii noi, în contexte mai largi asociate domeniului;
3. Utilizarea integrată a aparatului conceptual şi metodologic, în situaţii incomplet definite, pentru a rezolva probleme teoretice şi practice noi;
4. Utilizarea nuanţată şi pertinentă de criterii şi metode de evaluare, pentru a formula judecăţi de valoare şi a fundamenta decizii constructive;
5. Elaborarea de proiecte profesionale şi/sau de cercetare utilizând inovativ un spectru variat de metode calitative şi cantitative.

Competenţe transversale:
Aplicarea, în mod responsabil, a principiilor, normelor şi valorilor eticii profesionale în realizarea sarcinilor profesionale şi identificarea obiectivelor de realizat, a resurselor disponibile, a etapelor de lucru, a duratelor de execuţie, a termenelor de realizare aferente şi a riscurilor aferente.
Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă pluridisciplinară şi aplicarea de tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei.
Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi utilizarea eficientă, pentru propria dezvoltare, a surselor informaţionale şi a resurselor de comunicare şi formare profesională asistată de calculator (portaluri Internet, aplicaţii software de specialitate, baze de date, cursuri on-line etc.) atât în limba romana, cât şi într-o limbă de circulaţie internaţională.

 

2. MECATRONICĂ AVANSATĂ

Misiunea programului de studii de masterat Mecatronică avansată este de a asigura o specializare de înalt nivel absolvenților studiilor de licenţă în domeniul “Mecatronică și Robotică” prin aprofundare cunoștinelor specifice dobândite de aceștia și prin dezvoltarea de competențe de cercetare moderne, bazate pe noi tehnologii și programe informatice.

Obiectivul principal al programului de studiu este acela de a forma specialişti responsabili, capabili de a găsi soluţii inovatoare, de a activa în cadrul unor echipe pluridisciplinare din domeniul Mecatronică și Robotică, pentru absorbţia imediată a absolvenţilor acestei specializări pe piaţa forţei de muncă, naţională sau internaţională.

Programul de studii Mecatronică avansată urmăreşte aprofundarea conceptelor și teoriilor fundamentale din inginerie şi aplicarea lor în domeniul mecatronicii. De asemenea se are în vedere cuprinderea unui cadru avansat de cunoştinţe în domeniul proiectării sistemelor mecatronice moderne cu respectarea principiilor dezvoltării durabile, cunoașterea aprofundată a tehnologiilor și mediilor de programare și control dedicate sistemelor mecatronice avansate, proiectarea și includerea în structura sistemelor mecatronice avansate a subansamblelor electronice, hidraulice, pneumatice, etc.

 

Absolvenții programului de studiu de master Mecatronică avansată au la dispoziție o paletă largă de posibilități de angajare:

 • Inginer proiectant sisteme mecatronice;
 • Inginer de exploatare a sistemelor mecatronice;
 • Inginer specialist mentenanța sistemelor mecatronice;
 • Inginer mecanic;
 • Inginer electromecanic;
 • Inginer de cercetare sisteme și instalații mecatronice;
 • Asistent de cercetare mecatronică avansată;
 • Inginer mecatronist autovehicule rutiere;
 • Inginer metenanță copiatoare și imprimante;
 • Inginer specialist aparatură electro-casnică inteligentă;
 • Inginer producție linii de fabricație flexibile și automate;
 • Inginer mecatronist mașini și echipamente agricole și industriale.

 

Pregătirea specialistului cu formare de tip inginer, cu studii de masterat în domeniul Mecatronicii și Roboticii presupune dobândirea următoarelor competenţe, de către absolvenţi:

Competenţe profesionale
C1. Aplicarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate pentru rezolvarea unor probleme tehnice complexe, specifice domeniului Mecatronică.
C2. Elaborarea şi utilizarea modelelor inginereşti specifice domeniului Mecatronică.
C3. Realizarea de aplicaţii de mecatronice complexe, prin utilizarea practică a sistemelor inteligente, precum si a unor metode avansate de reglare automată.
C4. Proiectarea, simularea, realizarea şi mentenenţa subsistemelor şi a sistemelor tehnice complexe specifice domeniului Mecatronică.
C5. Proiectarea, realizarea şi mentenenţa sistemelor electronice de comandă şi control ale sistemelor mecatronice.
C6. Proiectare asistată, realizare şi mentenenţa sistemelor mecatronice complexe prin integrarea subsistemelor componente (mecanic, hidraulic, pneumatic, electronic, optic, informatic etc.).

Competenţe transversale
CT1. Îndeplinirea sarcinilor profesionale cu identificare exactă a obiectivelor de realizat, a unor factori potenţiali de risc, a resurselor disponibile, a aspectelor economico financiare, condiţiilor de finalizare a acestora, etapelor de lucru, timpului de lucru şi termenelor de realizare aferente.
CT2. Executarea responsabilă a unor sarcini de lucru în echipă pluridisciplinară cu asumarea de roluri pe diferite paliere ierarhice.
CT3. Identificarea nevoii de formare continuă şi utilizarea eficientă a surselor informaţionale şi a resurselor de comunicare şi formare profesională asistată (portaluri Internet, aplicaţii software de specialitate, baze de date, cursuri on-line etc.) atât în limba română cât şi într-o limbă de circulaţie internatională.

Mai multe articole...

 1. Acasă