Școala de Studii Doctorale

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău a dobândit calitatea de Instituție Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat (I.O.S.U.D.) în anul 2007 în domeniul fundamental Științe Inginerești. Actualmente, în cadrul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău funcționează  o Școală  Doctorală  cu domeniile de doctorat: Inginerie Industrială, Ingineria Mediului și Filologie.


Componența Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat (CSUD):

Director CSUD: Prof.univ.dr. Adriana-Luminiţa FÎNARU ‐  Universitatea "Vasile Alecsandri" din Bacău;

Membri CSUD:

 • Prof.univ.dr. Maricel AGOP ‐ Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi;
 • Dr.ing. Dumitru BONTAŞ ‐ S.C. ”Terra Nova" Bacău;
 • Dr.ing. Anton PAL ‐ S.C. Aerostar S.A. Bacău;
 • Dr.ing. Iulian‐Ionel MOVILĂ ‐ Agenţia pentru Protecţia Mediului din Bacău;
 • Prof.univ.dr. Rodica STURZA - Universitatea Tehnică a Moldovei din Chișinău, Republica Moldova, membru corespondent al Academiei de Științe a Moldovei;
 • Dr.ing. Cristian RADU – Administrația Națională "APELE ROMÂNE", Administrația Bazinală de Apă SIRET-Bacău;
 • Drd. ing. Raluca-Florența DIACONESCU (DOROFTEI) - Universitatea "Vasile Alecsandri" din Bacău;
 • Drd. ing. Oana-Georgeta GHIORGHE - Universitatea "Vasile Alecsandri" din Bacău. 


Componența Consiliului Școlii de Studii Doctorale (CȘSD):

Director CȘSD: Prof.univ.dr. Veronica Loredana BALAN ‐  Universitatea "Vasile Alecsandri" din Bacău;

Membri CȘSD:

 • Prof.univ.dr.ing. Valentin ZICHIL – reprezentant domeniul Inginerie Industrială;
 • Prof.univ.dr.ing. Valentin NEDEFF - reprezentant domeniul Ingineria Mediului;
 • Prof. univ. dr. Vasile SPIRIDON - reprezentant domeniul Filologie;
 • C.S.I.dr.ing. Petre Marian BREZEANU - Stațiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Legumicultură Bacău;
 • Drd.ing. Andrei ZAHARIA – reprezentant al studenților – doctoranzi din domeniul II+IM;
 • Drd. Bogdana-Mihaela BURLĂCIUC – reprezentant al studenților – doctoranzi domeniul Filologie;
Activitatea Școlii Doctorale se desfășoară în conformitate cu reglementările naționale și cu reglementările interne, fiind supusă în permanență analizei, astfel încât să poată fi luate la timp măsuri de îmbunătățire. Ca urmare, Regulamentul privind organizarea studiilor universitare de doctorat a fost actualizat sistematic, astfel încât să  permită  rezolvarea problemelor apărute. Ultima actualizare a intrat în vigoare la data de 30.01.2020 și stabilește modul de desfășurare a activității de doctorat în conformitate cu Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, a Codului Studiilor Universitare de Doctorat, aprobat prin HG 681/29.06.2011, a Ordonanței de Urgență nr. 134/02.03.2016 privind modificarea și completarea Codului Studiilor Universitare de Doctorat și a Cartei Universității “Vasile Alecsandri” din Bacău.
pozUniversitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate. Accesați declarația privind prelucrarea datelor cu caracter personal