Comisia pentru Evaluarea si Asigurarea Calității

        La nivelul Universității “Vasile Alecsandri” din Bacău funcționează Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității (CEAC). Conducerea operativă a comisiei este asigurată de conducătorul organizației sau de un coordonator desemnat de acesta.
        Misiunea comisiei este de a efectua evaluarea internă a calităţii serviciilor educaționale oferite de către universitate.
        Atribuțiile Comisiei CEAC la nivel de Universitate:
·  coordonează aplicarea procedurilor şi activităţilor de evaluare şi asigurare a calităţii, aprobate de conducerea Universității, conform domeniilor şi criteriilor prevăzute în metodologia de evaluare;
·   elaborează anual un raport de evaluare internă privind calitatea educaţiei la nivel de Universitate. Raportul este adus la cunoştinţă tuturor beneficiarilor (părţilor interesate) prin afişare sau publicare şi este pus la dispoziţie evaluatorului extern;
·   formulează propuneri de îmbunătățire a calităţii educaţiei. 

 

       Membrii Comisiei pentru Evaluarea și Asigurarea Calității la nivelul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău

 

Președinte :
          Prof. univ. dr. Veronica Loredana BALAN - Facultatea de Litere


Membri :

  • Conf. univ. dr. Aristița ROTILĂ - Facultatea de Științe Economice (reprezentant al corpului profesoral)
  • Conf. univ. dr. Nicolae OCHIANĂ – Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății (reprezentant al corpului profesoral)
  • Șef lucr. dr. ing. Ionel OLARU – Președintele Sindicatului Salariaților din Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău ((reprezentant al Sindicatului)
  • Georgiana- Teodora V. CRISTIAN – Facultatea de Litere, Strategii inovative în educație, anul I (reprezentant al studenților)
  • Ing. Doru SIMOVICI - Președinte Camera de Comerț și Industrie Bacău (reprezentant al angajatorilor)
pozUniversitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate. Accesați declarația privind prelucrarea datelor cu caracter personal