Regulamente proprii

Numar/codDenumire documentData intrării in vigoareData ultimei revizii
Carta si regulamente fundamentale
R-01-01 E7R0 Carta Universității ”Vasile Alecsandri” din Bacău 13.01.2023 -
R-01-02 E8R0 Regulament de organizare și funcționare a Universității ,,Vasile Alecsandri” din Bacău 18.07.2019 -
R-01-03 E5R0 Regulament de ordine interioară al Universităţii ,,Vasile Alecsandri" din Bacău 10.05.2023 -
UBc 4465 Organigrama Universității la data de 30.03.2023, aprobată de Senatul universitar în data de 30.03.2023 30.03.2023 -
UBc 895/25.01.2022 Contractul colectiv de muncă la nivelul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, afișat 19.04.2022 31.01.2022, data nregistrării la lDMSSF Bacău  25.01.2022
Senatul
R-02-01 E7R1 Regulament de organizare și funcționare a Senatului Universității ”Vasile Alecsandri” din Bacău 06.02.2020 13.12.2022
R-02-02 E6R0 Codul de etică și deontologie profesională universitară al Universității ”Vasile Alecsandri” din Bacău 13.12.2017 -
R-02-03 E9R0 Regulamentul privind alegerile şi/sau selecţiile structurilor și funcțiilor de conducere din Universitatea "Vasile Alecsandri" din Bacău, pentru mandatul 2023/2024-2027/2028 31.08.2023 -
R-02-04 E4R1 Metodologia de avizare a candidaților care vor participa la concursul public de desemnare a decanilor, mandatul 2020-2024 26.03.2020 30.03.2020
R-02-05 E4R2 Metodologia, calendarul și tematica pentru concursul de ocupare a funcției de decan la nivelul celor cinci facultăți pentru mandatul 2020-2024 26.03.2020 22.04.2020
R-02-06-E2R0 Codul de asigurare a calității al Universității ”Vasile Alecsandri” din Bacău 03.12.2020 -
R-02-07 E1R0 Regulament privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Antreprenoriale Studenţeşti 25.07.2017 -
R-02-08 E3R0 Regulament de organizare şi funcţionare a Comisiei de control a activităţii rectorului şi Direcţiei generale administrative (reforme, dezvoltare, finanţare şi calitate) (CCARDGA-RDFC) a Senatului Universităţii "Vasile Alecsandri" din Bacău 03.09.2018 -
R-02-09 E3R0 Regulament de organizare şi funcţionare a Comisiei pentru programe de studii, perfecţionarea şi evaluarea personalului didactic şi activităţi studenţeşti: CPSPEPDAS a Senatului Universităţii "Vasile Alecsandri" din Bacău 03.09.2018 -
R-02-10 E3R0 Regulament de organizare şi funcţionare a Comisiei pentru cercetare ştiinţifică, creaţie artistică, performanţă sportivă, comunicaţii digitale, edituri şi biblioteci (CCS) a Senatului Universităţii "Vasile Alecsandri" din Bacău 03.09.2018  
R-02-11 E3R0 Regulament de organizare şi funcţionare a comisiei pentru relaţii naţionale şi internaţionale - CRNI a Senatului Universităţii "Vasile Alecsandri" din Bacău 03.09.2018  
R-02-12 E3R0 Regulament de organizare şi funcţionare a Comisiei pentru relaţii cu mass-media, promovarea imaginii Universităţii "Vasile Alecsandri" din Bacău şi etică universitară 03.09.2018 -
R-02-13 E1R0 Codul de conduită pentru prevenția și sancționarea incidentelor antisemite în cadrul Universităţii "Vasile Alecsandri" din Bacău 29.06.2022 -
17920/13.10.2021 Regulament pentru alegerea studenților reprezentanți, din Universitatea ”Vasile Alecsandri” din Bacău 28.10.2021 -
9835/26.06.2023 Taxe aplicabile pentru anul universitar 2023-2024 aprobate în ședința Senatului universitar din data de 11.07.2023 11.07.2023  
6729/09.05.2023 Taxe aplicabile pentru anul universitar 2023-2024 aprobate în ședința Senatului universitar din data de 10.05.2023 10.05.2023  
12065/12.07.2022 Taxe aplicabile pentru anul univ. 2022-2023 aprobate în ședința Senatului universitar din data de 12.07.2022 12.07.2022 -
7824/15.06.2021 Taxe aplicabile pentru anul univ. 2021-2022 aprobate în ședința Senatului universitar din data de 24.06.2021 24.06.2021
7428/14.05.2020 Taxele aplicabile pentru anul univ. 2020-2021 aprobate în ședința Senatului universitar din data de 07.05.2020 14.05.2020 -
7428/1/20.07.2020 Anexa la lista taxelor aplicabile pentru anul univ. 2020-2021 (aprobată în ședința Senatului universitar din data de 16.07.2020) 16.07.2020 -
2335/13.02.2019 Taxele aplicabile pentru anul univ. 2019-2020 hotărâte în şedinţa de Senat din data de 14.02.2019,  14.02.2019  
12598/23.07.2018 Taxe aplicabile pentru anul universitar 2018-2019, actualizate în ședința de Birou Senat din data de 20.07.2018 13.09.2018  
2374/14.02.2018 Taxele aplicabile pentru anul universitar 2018-2019, hotărâte în ședința de Senat din data de 22.02.2018 27.03.2018  
16078/25.09.2017 Taxele aplicabile pentru anul universitar 2017-2018, hotărâte în ședința de Senat din data de 29.09.2017 01.10.2017 -
19060/30.09.2016 Taxele aplicabile pentru anul universitar 2016-2017, hotărâte în ședința de Senat din data de 29.09.2016 01.10.2016  
Comisia de control a activitații rectorului și Direcției generale administrative
R-03-01 E2R0 Regulament de organizare și funcționare a Comisiei de control al activitații rectorului și Direcției generale administrative (CCARDGA) a Senatului Universității ”Vasile Alecsandri” din Bacău

Recodificat/03.09.2018 R-02-08

-
Comisia pentru reforme, dezvoltare, finanțare și calitate
R-04-01 E2R0 Regulament de organizare și funcționare a Comisiei pentru reforme, dezvoltare, finanțare și calitate a Senatului Universității ”Vasile Alecsandri” din Bacău Recodificat/03.09.2018 R-02-08 -
Comisia pentru programe de studii, perfecționarea și evaluarea personalului didactic și activități studențești
R-05-01 E2R0 Regulament de organizare și funcționare a Comisiei pentru programe de studii, perfecționarea și evaluarea personalului didactic și activități studențești a Senatului Universității ”Vasile Alecsandri” din Bacău Recodificat/03.09.2018 R-02-09 -
R-05-02 E4R1 Regulament de organizare și funcționare a programelor de studii postuniversitare  31.10.2019 14.09.2020
R-05-03 E3R1 Regulament privind inițierea, aprobarea, monitorizarea, îmbunătățirea și evaluarea periodică a programelor de studii 03.12.2020  -
R-05-04 E2R0 Regulament de funcționare a Laboratorului de analiză, cercetare și formulare de strategii novatoare de predare/ învățare 29.03.2013  -
R-05-05 E2R0 Codul universitar al drepturilor și obligațiilor studentului din Universitatea ”Vasile Alecsandri” din Bacău 29.03.2013 -
R-05-06 E2R0 Metodologie pentru calcularea numărului de unități de credit aferente unei discipline 29.03.2013 -
R-05-07 E5R0 Regulament de conferire a unor titluri academice sau onorifice în cadrul Universitătii "Vasile Alecsandri" din Bacău 24.11.2016 -
R-05-08 E2R0 Metodologia de organizare a programelor de formare psihopedagogică în vederea certificarii competențelor pentru profesia didactică 29.03.2013  
R-05-09 E3R0 Regulament de organizare și funcționare a programelor de conversie profesională a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar 22.12.2022 -
R-05-10 E10R0 Regulament privind activitatea didactică și activitatea profesională a studenților din Universitatea ”Vasile Alecsandri” din Bacau - ciclul de studii universitare de licență

BS 27.06.2023

S 11.07.2023

-
R-05-11 E7R0 Regulament privind activitatea didactică și activitatea profesională a studenților din Universitatea ”Vasile Alecsandri” din Bacău - ciclul de studii universitare de masterat

BS 27.06.2023

S 11.07.2023

-
R-05-12 E20R3 Regulamentul de organizare și desfășurare a admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat și la cursurile de specializare pentru anul universitar 2023-2024 07.02.2023 31.08.2023
R-05-13 E13R0 Regulament de organizare a examenelor de finalizare a programelor de studii universitare și postuniversitare și a altor cursuri 2022-2023 30.03.2023 -
R-05-14 E6R0 Regulament de aplicare a sistemului european de acumulare și transfer de credite de studii (ECTS); 20.09.2019 -
R-05-15 E3R0 Regulament de recunoaștere a perioadelor de studii efectuate în străinătate; 17.06.2016 -
R-05-16 E6R4 Regulament de acordare a burselor pentru studenții de la învăţământul cu frecvenţă 28.11.2019 31.08.2023
R-05-17 E2R0 Regulamentul de admitere și frecventare a programelor de studii pentru studenții internaționali 05.02.2013  
R-05-18 E3R0 Metodologie de repartizare a locurilor bugetare la învățământul universitar de licență pentru admiterea 2012 27.06.2013 -
R-05-19 E3R0 Metodologie de repartizare a locurilor bugetare la învățământul universitar de master pentru admiterea 2012 27.06.2013 -
R-05-20 E2R0 Metodologie de repartizare a locurilor bugetare la învățământul universitar de doctorat pentru admiterea 2012 02.09.2013 -
R-05-21 E3R0 Regulament privind creditele acordate pentru activități de voluntariat 27.11.2014 -
R-05-22 E1R0 Regulament pentru conferirea unor diplome şi premii studenţilor, cadrelor didactice şi colaboratorilor Universităţii "Vasile Alecsandri" din Bacău 25.01.2018 -
R-05-23 E1R0 Ghid privind norme metodologice pentru finalizarea anului universitar 2019-2020 și finalizarea studiilor 06.04.2020 Anulat 07.05.2020
R-05-24 E3R0 Ghid privind norme metodologice pentru desfășurarea activității didactice, finalizarea semestrului II, a anului universitar 2020 – 2021 și finalizarea studiilor în anul universitar 2020 – 2021 25.03.2021 -
R-05-25 E1R0 Ghid metodologic privind organizarea și desfășurarea activităților la Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic din Universitatea ”Vasile Alecsandri” din Bacău 05.05.2020 -
R-05-26 E4R0 Ghid metodologic privind organizarea și desfășurarea examenului de susținere a gradului didactic I, în învățământul preuniversitar, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic din Universitatea ”Vasile Alecsandri” din Bacău 21.10.2022 -
R-05-27 E4R0 Ghid privind norme metodologice pentru organizarea și desfășurarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență și de master pentru sesiunile de admitere 2021 25.03.2021 -
R-05-28 E2R0 Regulamentul de admitere a cetățenilor străini și școlarizarea acestora la Universitatea ”Vasile Alecsandri” din Bacău pentru anul universitar 2023-2024 31.01.2023 -
Comisia pentru cercetare științifică și relații internaționale
R-06-01 E2R0 Regulament de organizare și funcționare a Comisiei pentru cercetare științifică și relații internaționale-CCSRI a Senatului Universității "Vasile Alecsandri" din Bacău

Recodificat/3.09.2018 R-02-10/R-02-11

-
R-06-02 E7R1 Regulament de autoevaluare a performanțelor în cercetare a cadrelor didactice de la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău 17.11.2022 11.04.2023
Comisia pentru relații cu mass-media și de promovare a imaginii Universității
R-07-01 E2R0 Regulament de organizare și funcționare a Comisiei pentru relații cu mass-media și de promovare a imaginii Universității Recodificat/03.09.2018 R-02-12 -
Consiliul de administrație
R-08-01 E3R0 Regulament de organizare și functionare al Consiliului de administrație al Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău 13.07.2016 -
R-08-02 E7R1 Regulamentul de finanțare al Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău 17.11.2022

BS27.06.2023

S 11.07.2023

R-08-03 E14R0 Metodologia de finanțare a Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău pentru anul 2022 30.03.2023 -
R-08-04 E2R0 Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Academic al Universităţii ,,Vasile Alecsandri" din Bacău 07.02.2023 -
Comisia de etică și deontologie profesională universitară
R-09-01 E5R0 Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei de etică și deontologie profesională universitară;

13.12.2017

-
R-09-02 E3R0 Regulament de utilizare a programului "Plagiarism detector";  29.03.2013 -
Departamentul pentru pregătirea personalului didactic
R-10-03-01 E5R1 Regulament de organizare şi funcţionare a Departamentului pentru pregătirea personalului didactic 13.01.2023 11.04.2023
R-10-03-02 E6R0 Regulamentul privind desfăşurarea programelor de formare psihopedagogică în cadrul Departamentului pentru pregătirea personalului didactic 13.01.2023 -
R-10-03-03 E3R0 Metodologie privind organizarea admiterii la programul de formare psihopedagogică din cadrul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, anul universitar 2023-2024 30.03.2023 -
Biroul de relații internaționale și programe comunitare
R-11.01-01 E5R0 Regulament de organizare si funcționare a Biroului de  relații internaționale și programe comunitare 13.01.2023 -
R-11.01-02 E5R0 Regulament de organizare și funcționare a Biroului Erasmus+ 13.01.2023 -
Serviciul Biblioteca
R-11.02-01 E4R0 Regulamentul de organizare și funcționare al Bibliotecii Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău 28.11.2019 -
R-11.02-02 E3R0 Regulamentul de ordine interioară al Bibliotecii Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău 29.03.2013 -
Control intern managerial
R-11.03-01 E5R1 Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei de monitorizare a sistemului de control managerial de la nivelul Universităţii ,,Vasile Alecsandri" din Bacău 25.10.2018 24.06.2021
R-11.03-02 E1R0 Regulamentul de organizare şi funcţionare a echipei de gestionare a riscurilor de la nivelul Universităţii ,,Vasile Alecsandri" din Bacău 24.11.2016  ABROGAT/25.10.2018 -
Departamentul de consiliere profesională
R-11.04-01 E6R0 Regulament privind organizarea și funcționarea Departamentului de Consiliere profesională; 

29.04.2021

-
Institutul de Cercetare, Dezvoltare, Inovare, Consultanță și Transfer tehnologic (ICDICTT)
      -
R-11.05-02 E5R0 Regulament privind organizarea, desfășurarea și finanțarea cercetării științifice 31.01.2019 -
R-11.05-03 E2R0 Regulament privind finanțarea contractelor de cercetare și a contractelor instituționale, altele decât cele de cercetare 29.03.2013 -
R-11.05-04 E2R0 Regulament privind organizarea și funcționarea Institutului de Cercetare, Dezvoltare, Inovare, Consultanță și Transfer tehnologic (ICDICTT) al Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău 08.03.2016 -
Serviciul de multiplicare și Editura "Alma Mater"
R-11.06-01 E5R0 Regulament privind organizarea și funcționarea Editurii "Alma Mater" a Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău 28.09.2021 -
R-11.06-02 E5R0 Regulament cadru de organizare și funcționare a revistelor/ publicațiilor periodice editate sub egida Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău 28.09.2021 -
Departamentul de management
R-11.07-01 E5R0 Regulament de organizare și funcționare a Departamentului de management 28.11.2019 -
R-11.07-02 E4R0 Regulament de organizare și funcționare a Comitetului de securitate și sănătate în muncă 20.09.2019 -
R-11.07-03 E4R0 Regulament de organizare și funcționare a Echipei de siguranță a alimentului 28.02.2014  
Biroul de audit public intern
R-11.08-01 E3R0 Regulament de organizare și funcționare a Biroului de audit public intern 29.03.2013 -
R-11.08-02 E3R0 Carta auditului public intern 29.03.2013 -
Departamentul pentru resurse educaționale multimedia
R-11-09 E1R0 Regulament de organizare și funcționare al Departamentului pentru resurse educaționale multimedia 28.01.2021 -
Oficiul juridic
R-11.10-01 E1R0 Regulamentul privind organizarea și funcționarea Oficiului juric  24.06.2021 -
Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității (CEAC)
R-11.11-01 E7R0 Regulament de organizare şi funcţionare a Comisiilor pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în Universitatea "Vasile Alecsandri" din Bacău  30.03.2023 -
Departamentul pentru învățământ la distanță și cu frecvență redusă
R-11.12-01 E4R0 Regulamentul de organizare şi funcționare a Departamentului pentru învățământ la distanță și cu frecvență redusă (DIDFR)

03.12.2020

-
R-11.12-02 E2R0 Statutul Departamentului pentru învățământ la distanță și cu frecvență redusă 31.01.2013 -
Direcţia Generală Administrativă
R-12-01 E7R0

Regulament de organizare și funcționare al Direcției Generale Administrative

11.04.2023 -
R-12-02 E1R2 Ghid privind măsurile organizatorice și normele de conduită pentru evitarea infectării cu COVID-19 în campusurile Universității, începând cu 15.05.2020 14.05.2020 16.07.2020
R-12-03 E1R4 Ghid privind măsurile organizatorice și de funcționare a Universității ”Vasile Alecsandri” din Bacău, pe perioada pandemiei SARS-COV 2, valabile începând cu data de 05.10.2020 14.09.2020 11.02.2021
R-12-04 E1R0 Regulamentul privind publicitatea pe panourile cu tehnologie LED ale Universității ”Vasile Alecsandri” din Bacău 30.09.2021 -
R-12-05 E1R0 Regulament privind organizarea, atribuțiile și funcționarea celulei de urgență 13.12.2022 -
Direcția resurse umane și salarizare
R-12.01-01 E4R0 Regulament de organizare și funcționare al Serviciului Resurse Umane și Salarizare din cadrul Universității ”Vasile Alecsandri” din Bacău 28.09.2021 -
R-12.01-02 E11R4 Regulament de normare și salarizare 27.01.2022 11.04.2023
R-12.01-03 E8R2 Regulament privind ocuparea posturilor didactice și de cercetare în Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău 18.07.2019 25.03.2021 
R-12.01-04 E7R0 Regulament privind ocuparea posturilor vacante și promovarea în grade sau trepte profesionale a personalului didactic auxiliar și administrativ;  07.02.2023 -
R-12.01-05 E5R0 Regulamentul cadru privind acordarea gradaţiei de merit pentru personalul didactic şi personalul didactic auxiliar din cadrul Universităţii "Vasile Alecsandri" din Bacău;  27.09.2022 -
R-12.01-06 E3R0 Regulamentul privind acordarea gradaţiei de merit pentru personalul didactic auxiliar şi personalul administrativ cu funcții de conducere din Universitatea "Vasile Alecsandri" din Bacău;  ABROGAT/ 05.09.2016 -
R-12.01-07 E2R0 Regulament de ocupare a posturilor vacante prin transfer intern 14.09.2018  
R-12.01-08 E2R0 Regulamentul privind stabilirea salariului de bază, conform OUG nr. 20/08.06.2016 și a sporurilor acordate din venituri proprii 15.10.2020 -
Serviciul financiar-contabilitate
R-12.02.01-01 E3R0 Regulamentul de organizare şi funcţionare al Serviciului financiar-contabil 29.03.2013 -
Serviciul social
R-12.02.02-01 E5R1 Regulamentul de organizare şi funcţionare a căminelor şi cantinei studenţeşti din cadrul Universităţii "Vasile Alecsandri" din Bacău  27.01.2022 07.04.2021
R-12.02.02-02 E5R2 Regulamentul de cazare în căminele studenţeşti ale Universităţii "Vasile Alecsandri" din Bacău  07.10.2015 28.09.2021
R-12.02.02-03 E1R0 Regulament privind fumatul în interiorul campusurilor universitare ale Universităţii "Vasile Alecsandri" din Bacău 22.04.2016 -
R-12.02.02-04 E1R2 Ghid privind regulile și măsurile stabilite pentru căminele și cantina Universității începând cu 15.05.2020  14.05.2020 01.09.2020
Secretariat general universitate
R-12.03-01 E3R0 Regulament de organizare şi funcţionare al Secretariatului General al Universităţii "Vasile Alecsandri" din Bacău 29.03.2013 -
R-12.03-02 E4R1 Regulament privind regimul actelor de studii în Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău 11.02.2021 25.05.2022
UBc 1668/02.02.2015 Nomenclatorul arhivistic (Lista documentelor produse/ gestionate de Universitate), afișat 16.08.2016 02.02.2015  
UBc 14839/06.09.2016 Lista documentelor de interes public 20,01,2017  
PO59 Procedură operațională: Recunoașterea automată a funcțiilor didactice din învățământul universitar obținute în instituții de învățământ universitar acreditate din străinătate 25.10.2019  
PO60 Proceduă operațională: Recunoașterea automată a calității de conducător de doctorat obținută în instituții de învățământ universitar acreditate din străinătate  25.10.2019  
PO61 Procedură operațională: Recunoașterea diplomei de doctor și a titlului de doctor în științe sau într-un domeniu profesional, obținute în străinătate  25.10.2019  
Direcţia patrimoniu
R-12.04-01 E3R0 Regulament de organizare şi funcţionare al Serviciului Tehnic 29.03.2013 -
R-12.04-02 E4R0 Regulament de organizare şi funcţionare a Serviciului achiziţii publice 25.03.2021 -
R-12.04-03 E4R0 Regulament de organizare şi funcţionare a Serviciului de pază, ISCIR, situaţii de urgenţă, securitate şi sănătate în muncă în cadrul Universităţii "Vasile Alecsandri" din Bacău 27.03.2019 -
R-12.04-04 E1R0 Regulament de acces a autovehiculelor în campusurile Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău 28.11.2019  
Serviciul informatizare şi comunicaţii digitale
R-12.05-01 E4R0 Regulament de organizare și funcționare a Serviciului de informatizare și comunicații digitale 27.06.2013  
R-12.05-02 E4R1 Regulament privind utilizarea sistemului informatic al Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău 27.06.2013 30.09.2013
Școala de Studii Doctorale
R-13-01 E7R0 Regulament privind organizarea și desfășurarea programelor de studii universitare de doctorat în cadrul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău 30.09.2021 -
R-13-02 E2R2 Regulament privind aplicarea măsurilor de sprijinire a obținerii abilitării de către cadrele didactice ale Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău şi pentru candidaţii din afara acesteia 29.03.2017 11.05.2018
R-13-03 E3R1 Metodologie pentru alegerea și desemnarea membrilor Consiliului Școlii de Studii Doctorale (CȘSD) și Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat (CSUD) din cadrul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău 30.09.2021 27.09.2022
R-13-04 E3R0 Regulament de organizare și desfășurare a procesului de obținere a atestatului de abilitare la Universitatea ”Vasile Alecsandri” din Bacău 24.03.2022 -
R-13-05 E3R0 Regulamentul de organizare şi funcţionare al Şcolii de Studii Doctorale din cadrul IOSUD-UBc 12.06.2023 -
R-13-06 E1R0 Metodologia privind recunoaşterea diplomei de doctor şi a titlului de doctor în ştiinţe sau într-un domeniu profesional, obţinute în străinătate, în cadrul Universităţii "Vasile Alecsandri" din Bacău, vezi UBc  online 31.01.2019 -
R-13-07 E1R0 Metodologia privind recunoaşterea automată a calităţii de conducător de doctorat obţinută în instituţii de învăţământ universitar acreditate din străinătate, în cadrul Universităţii "Vasile Alecsandri" din Bacău ,vezi UBc online 31.01.2019 -
R-13-08 E1R0 Metodologie pentru oferirea calităţii de conducător de doctorat pentru persoanele care au obţinut atestatul de abilitare în România, prin ordin al Ministrului Educaţiei la propunerea CNATDCU,vezi UBc online 31.01.2019 -
PO 73 Procedură privind verificarea respectării eticii și deontologiei universitare în elaborarea tezelor de doctorat (perioada 1990-2016) din  UBc 25.11.2021  
Colegiul pentru învățământ terțiar
R-14-01 E2R0   Regulamentul de organizare și funcționare a Colegiului din cadrul Universității ”Vasile Alecsandri” din Bacău 11.07.2023 -
R-14-02 E4R0 Metodologia de admitere la Colegiul din cadrul Universității ”Vasile Alecsandri” din Bacău pentru anul școlar 2023-2024 12.06.2023 -
pozUniversitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate. Accesați declarația privind prelucrarea datelor cu caracter personal