Declarații de avere 2023

NumeFuncțiaDeclarațiaCategorieData publicării
Prof.univ.dr.ing. Carol SCHNAKOVSZKY rector Schnakovszky 2023
Conducerea Universității 27.06.2023
Conf.univ.dr. Marcela-Cornelia DANU prorector cu strategii economice și de calitate Danu 2023 Conducerea Universității 27.06.2023
Prof.univ.dr.ing. Valentin ZICHIL prorector cu programe de învățământ și activități studențești Zichil 2023
Conducerea Universității 27.06.2023
Prof.univ.dr. Elena NECHITA prorector cu programe de cercetare și relații internaționale Nechita 2023 Conducerea Universității 27.06.2023
Conf.univ.dr. Cristina CÎRTIȚĂ-BUZOIANU prorector cu etica și imaginea Universității Buzoianu 2023 Conducerea Universității 27.06.2023
Conf.univ.dr. Bogdan-Constantin RAȚĂ prorector Rață Bogdan 2023 Conducerea Universității 27.06.2023
Prof.univ.dr.ing. Valentin NEDEEF președintele Senatului universitar Nedeff Valentin 2023 Conducerea Universității 27.06.2023
Ing. Ioan-Ciprian DRUGĂ director general administrativ Drugă Ciprian 2023 Conducerea Universității 27.06.2023
Ec. Nicoleta LAZĂR auditor public intern Lazăr 2023 Conducerea Universității 27.06.2023
Ing. Mirela GHEORGHIAN administrator financiar de patrimoniu Gheorghian 2023 Conducerea Universității 27.06.2023
Ec. Cristina BORDIANU contabil-şef Bordianu 2023 Conducerea Universității 27.06.2023
Ing. Adrian-Laurenţiu APĂVĂLOAEI secretar-şef universitate Apăvăloaei 2023 Conducerea Universității 27.06.2023
Ileana BOTEZATU șef birou rectorat Botezatu Ileana 2023 Conducerea Universității 27.06.2023
Conf.univ.dr.ing. Veronica-Loredana BALAN președinte al Comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității (CEAC) Balan 2023 Conducerea Universității 27.06.2023
Conf.univ.dr. Roxana MIRONESCU președinte Societatea Antreprenorial Studențească Mironescu 2023 Conducerea Universității 27.06.2023
Conf.univ.dr.ing. Mirela PANAINTE-LEHĂDUȘ decan Panainte 2023 Facultatea de Inginerie 27.06.2023
Conf.univ.dr.ing. Bogdan Alexandru CHIRIȚĂ prodecan responsabil cu managementul calității, etica și imaginea facultății Chitiță 2023 Facultatea de Inginerie 27.06.2023
Șef lucrări dr. Roxana-Margareta GRIGORE prodecan responsabil cu managementul financiar, programele de studii și activitățile studențești Grigore 2023 Facultatea de Inginerie 27.06.2023
Conf.univ.dr.ing. Narcis BÂRSAN prodecan responsabil cu managementul cercetării științifice și cu relațiile naționale și internaționale Bârsan 2023 Facultatea de Inginerie 27.06.2023
Ing. Mihaela NEDEFF adminstrator-șef facultate Nedeff Mihaela 2023 Facultatea de Inginerie 27.06.2023
Conf.univ.dr.ing. Emilian-Florin MOȘNEGUȚU director al Departamentului de inginerie mediului și inginerie mecanică (DIMIM) Moșneguțu 2023 Facultatea de Inginerie 27.06.2023
Prof.univ.dr.ing. George CULEA director al Departamentului de energetică, mecatronică și știința calculatoarelor - DEMȘC Culea George 2023 Facultatea de Inginerie 27.06.2023
Șef lucrări dr.ing. Eugen HERGHELEGIU  director al Departamentului de ingineria și managementul sistemelor industriale IMSI Herghelegiu 2023 Facultatea de Inginerie 27.06.2023
Șef lucrări dr.ing. Andrei-Ionuț SIMION director al Departamentului de inginerie chimică și alimentară ICA Simion 2023 Facultatea de Inginerie 27.06.2023
Conf.univ.dr.ec.ing. Cătălin DROB director al Departamentului de inginerie și management și mecatronică IMM Drob 2023 Facultatea de Inginerie 27.06.2023
Prof. Aurelia PAVEL secretar-şef facultate Pavel Aurelia 2023 Facultatea de Inginerie 27.06.2023
Conf.univ.dr. Brândușa-Mariana AMĂLĂNCEI decan Amălăncei 2023 Facultatea de Litere 27.06.2023
Lector univ.dr. Mihaela CULEA prodecan responsabil cu managementul cercetării științifice și cu relațiile naționale și internaționale Culea Mihaela 2023 Facultatea de Litere 27.06.2023
Lector univ.dr. Raluca GALIȚA prodecan responsabil cu etica, managementul calitații și imaginea facultății Galița 2023 Facultatea de Litere 27.06.2023
Ec. Tatiana ILIESCU administrator-șef facultate Iliescu 2023 Facultatea de Litere 27.06.2023
Lector univ.dr. Andreia-Irina SUCIU director al Departamentului de limbi și literaturi străine - DLLS yyy Facultatea de Litere  

Lector univ.dr. Luminița DRUGĂ

director al Departamentului de limba și literatura română și științe ale comunicării DLLRSC Drugă Luminița 2023 Facultatea de Litere 27.06.2023
Lector univ.dr. Nadia-Nicoleta MORĂRAȘU director proiect EUROPE DIRECT Bacău Morărașu 2023 Facultatea de Litere 27.06.2023
Lector univ.dr. Petronela SAVIN director proiect BG_126 Savin Petronela 2023 Facultatea de Litere 27.06.2023
Ing. Niculina POPA secretar-şef Popa Niculina 2023 Facultatea de Litere 27.06.2023
Conf.univ.dr. Gloria-Cerasela CRIȘAN decan Crișan 2023 Facultatea de Științe 27.06.2023
Lector univ.dr. Elena Roxana ARDELEANU prodecan responsabil cu managementul financiar, programele de studii și activități studențești Ardeleanu 2023 Facultatea de Științe 27.06.2023
Lector univ.dr. Roxana-Elena VOICU prodecan responsabil cu managementul calității, etica și imaginea facultății Voicu 2023 Facultatea de Științe 27.06.2023
Conf.univ.dr. Marcelina MOCANU director al Departamentului de matematică, informatică și științe ale educației Mocanu 2023 Facultatea de Științe 27.06.2023
Ing. Gina-Dana UNGUREANU administrator-şef facultate Ungureanu Gina 2023 Facultatea de Științe 27.06.2023
Lector univ.dr. Camelia URECHE director al Departamentului de biologie, ecologie și protecția mediului - DBEPM Ureche Camelia 2023 Facultatea de Științe 27.06.2023
Ing. Ecaterina-Elena MĂRMUREANU secretar-şef  Mărmureanu 2023 Facultatea de Științe  27.06.2023
Prof.univ.dr.ing.ec. Ovidiu-Leonard TURCU decan Turcu 2023 Facultatea de Științe Economice 27.06.2023
Conf.univ.dr. Laura-Cătălina TIMIRAŞ  prodecan responsabil cu managementul cercetării științifice și cu relațiile naționale și internaționale Timiraș 2023 Facultatea de Științe Economice 27.06.2023
Lector univ.dr. Simona-Elena DRAGOMIRESCU prodecan responsabil cu managementul calității, etica și imaginea facultății Dragomirescu 2023 Facultatea de Științe Economice 27.06.2023
Prof.univ.dr. Eugenia HARJA director al Departamentului de marketing și management - DMM  Harja 2023 Facultatea de Științe Economice 27.06.2023
Prof.univ.dr. Mihai DEJU director al Departamentului de contabilitate, audit și analiză economico-financiară - DCAAEF  Deju 2023 Facultatea de Științe Economice 27.06.2023
Ec. Rodica CIOLAC  secretar-şef Ciolac 2023 Facultatea de Științe Economice 27.06.2023
Conf.univ.dr. Dan-Iulian ALEXE decan Alexe Dan 2023 Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății 27.06.2023
Lector univ.dr. Mihai-Adrian SAVA prodecan responsabil cu managementul calității, etica și imaginea facultății Sava 2023 Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății 27.06.2023
Prof.univ.dr. Tatiana DOBRESCU prodecan responsabil cu managementul cercetării științifice și cu relațiile naționale și internaționale Dobrescu 2023 Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății 27.06.2023
Conf.univ.dr. Daniel-Lucian DOBRECI prodecan responsabil cu managementul financiar, programele de studii și activitățile studențești Dobreci 2023 Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății 27.06.2023
Ing.ec. Lidia PIRICI  administrator-şef facultate Pirici 2023 Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății 27.06.2023
Conf.univ.dr. Gabriela RAVEICA director al Departamentului de kinetoterapie și terapie ocupațională - DKTO Raveica 2023 Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății 27.06.2023
Conf.univ.dr. Constantin ȘUFARU director al Departamentului de educație fizică și performanță sportivă - DEFPS Șufaru 2023 Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății 27.06.2023
Prof. Laura ROTARU secretar-şef facultate Rotaru 2023 Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății 27.06.2023
Conf.univ.dr. Carmen-Violeta POPESCU director Popescu Carmen 2023 DPPD 27.06.2023
Prof.univ.dr. Adriana-Luminița FÎNARU director Fînaru 2023 Școala de Studii Doctorale 27.06.2023
Şef lucr.dr. Maria-Crina RADU director Radu 2023 Departamentul de management 27.06.2023
Prof.univ.dr. Venera-Mihaela COJOCARIU director Cojocariu 2023 Departamentul de consiliere profesională 27.06.2023
Conf.univ.dr. Dorel URECHE vicepreședinte yyy Institutul de Cercetare, Dezvoltare, Inovare, Consultanță și Transfer Tehnologic  
Conf.univ.dr. Diana-Magdalena PRIHOANCĂ director Prihoancă 2023 Departamentul pentru învățământ la distanță și învățământ cu frecvență redusă 27.06.2023
Conf.univ.dr. Liliana MÂȚĂ director proiect TE 129/2018 yyy PN-3 III - P1 - 101 - TE -2016 - 0773  
Ing. Mirela-Carmen DUMITRAȘ şef Serviciu social Dumitraș 2023 Servicii 27.06.2023
Ing. Ionuț UNGUREANU şef interimar Serviciu pază, situaţii de urgenţă, securitate şi sănătate în muncă Ungureanu Ionuț 2023 Servicii 27.06.2023
Ec. Dan-Andrei RUSEI şeful Biroului de achiziţii publice: Rusei 2023 Servicii 27.06.2023
Ing.ec. Carmen PĂTRAŞCU şeful Serviciului resurse umane Pătrașcu 2023 Servicii 27.06.2023
Ing. Paul HÂRȚESCU șef birou salarizare Hârțescu 2023 Servicii 27.06.2023
Ec. Mihaela MUSTEA șef interimar birou contabilitate - bugete și venituri proprii Mustea 2023 Servicii 27.06.2023
Ec. Cristina-Cerasela DOSPINESCU șef birou contabilitate, cercetare și proiecte din fonduri speciale Dospinescu 2023 Servicii 27.06.2023
Ing. Maria COȘA Șeful Serviciului tehnic Coșa 2023 Servicii 27.06.2023
Ing. Maricel-Constantin OLĂTUC şeful Serviciului de informatizare şi comunicaţii digitale yyy Servicii  
Ing. Cecilia ANGHEL  şeful Serviciului Bibliotecă Anghel Cecilia 2023 Servicii 27.06.2023
         
Asist.univ.dr. Ioana BOGHIAN cercetător/ specialist/ responsabil Boghian 2023 ECULTFOOD/ DIDESU/ GAME-IT 27.06.2023
Conf.univ.dr. Daniel BOTEZ coordonator  Botez 2023 ERASMUS 27.06.2023
Șef lucrări dr.ing. Vlad-Andrei CIUBOTARIU cercetător yyy PN III-TFI PMAIAA  
Lector univ.dr. Iulian-Marius FURDU expert IT Furdu 2023 FDI 27.06.2023
sist.univ.dr.ing. Ana-Maria GEORGESCU tutore yyy ROSE ING-UP  
         
Asist.univ.dr.ing.Cristina-Gabriela GRIGORAȘ asistent manager Grigoraș Cristina 2023 POCU 27.06.2023
Șef lucrări univ.dr.ing. Luminița GROSU tutore yyy ROSE ING-UP  
Asist.univ.dr.ing. Gabriela MUNTIANU  tutore Muntianu 2023 ROSE ING-UP 27.06.2023
Șef lucrări dr.ing. Florin-Marian NEDEFF tutore/membru Nedeff Florin 2023 ROSE ING-UP EUROPE DIRECT 27.06.2023
Conf.univ.dr. Bogdan-Vasile NICHIFOR membru Nichifor 2023 ROSE 27.06.2023
Șef lucrări dr.ing. Ionel OLARU cercetător yyy PN III-TFI PMAIAA  
Șef lucrări dr.ing. Oana-Irina PATRICIU tutore/coordonator practică Patriciu 2023 ROSE ING-UP POCU 27.06.2023
Șef lucrări dr.ing. Petru-Gabriel PUIU cercetător/tehnician yyy  IN2RURAL  
Șef lucrări dr.ing. Ana-Maria ROȘU asistent proiect Roșu 2023 ROSE 27.06.2023
Conf.univ.dr.ing. RUSU Lăcrămioara manager proiect Rusu 2023 POCU 27.06.2023
Șef lucrări dr.ing. Nicolae-Cătălin TÂMPU tutore/cercetător Tâmpu Nicolae 2023 ROSE ING-UP PN III-TFI PMAIAA 27.06.2023
Lector univ.dr. Cosmin-Ion TOMOZEI expert IT/cercetător Tomozei Cosmin 2023 FDI / PN III-TE-2016-0073 27.06.2023
Prof.univ.dr.ing. Liliana TOPLICEANU manager proiect Topliceanu 2023 IN2RURAL 27.06.2023
Șef șucrări dr.ing. Sorin-Gabriel VERNICA tutore yyy ROSE ING-UP  
psih. Gabriel MAREȘ expert consiliere Mareș 2023 FDI 27.06.2023
psih. Doina PASCAL expert consiliere Pascal 2023 FDI 27.06.2023
psih. Daniela ANTON expert consiliere yyy FDI  
dr.ing. Carmen-Coca BALABAN secretar Balaban 2023 FDI 27.06.2023
ec. Marinela BOTEZATU responsabil resurse umane Botezatu Marinela 2023 POCU 27.06.2023
ec. Niculina DIACONU responsabil financiar Diaconu 2023 ROSE ING-UP 27.06.2023
Silvia LEONTE responsabil ERASMUS Leonte 2023 ERASMUS 27.06.2023
ec. Carmen-Elena OLARU secretar Olaru Carmen 2023 POCU 27.06.2023
Ing. dr. Alina-Mihaela MOROI secretar Școala de Studii Doctorale Moroi 2023 FDI 27.06.2023
Lector univ.dr. Ioana OLARIU proiect Olariu 2023 Facultatea de Științe Economice 27.06.2023
Ing. dr. Daniela FLORESCU proiect Florescu 2023 Servicii 27.06.2023
Lector univ.dr. Oana-Ancuța STÂNGACIU proiect Stângaciu 2023 Facultatea de Științe Economice 27.06.2023
Izabeta-Maria SAVIN   Savin Izabela 2023 FDI 27.06.2023
Iulia-Andreea BUCUR   Bucur 2023 PROIECT 27.06.2023
Ana-Maria FERENȚ   Ferenț 2023 PROIECT 27.06.2023
Daniela-Cristina SOLOMON   Solomon 2023 PROIECT 27.06.2023
Lector univ.dr. Luminița-Iulia ZAIȚ proiect Zaiț 2023 Facultatea de Științe Economice 27.06.2023
Dumitra RĂDUCANU   yyy Proiect Rose - RITM  
Lector univ.dr. Mihaela ENACHI proiect Enachi 2023 Facultatea de Științe Economice 27.06.2023
Otilia LUNGU   Lungu 2023 PROIECT 27.06.2023
Cosmin-Constantin GRIGORAȘ   Grigoraș Cosmin 2023 PROIECT 27.06.2023
Elena-Mirela SUCEVEANU   Suceveanu 2023 PROIECT 27.06.2023
Diana-Elena MAFTEI   Maftei 2023 PROIECT 27.06.2023
Mihaela HRIBAN   Hriban 2023 PROIECT 27.06.2023
         
Conf.univ.dr. Liviana-Andreea NIMINEȚ proiect Nimineț Liviana 2023 Facultatea de Științe Economice
27.06.2023
Conf.univ.dr. Manuela GÎRȚU proiect Gîrțu 2023 Facultatea de Științe 27.06.2023
Conf.univ.dr. Aristița ROTILĂ proiect Rotilă 2023 Facultatea de Științe Economice 27.06.2023
Vasilica-Alisa ARUȘ TUTORE Aruș 2023 PROIECT ROSE 29.06.2023
Roxana-Iuliana POPESCU responsabil ERASMUS Popescu Roxana 2023 ERASMUS 29.06.2023 
Irina-Claudia ALEXA tutorre proiect Rose RITM Alexa 2023   29.06.2023 
Gabriel-Stănică LUPU   Lupu 2023   29.06.2023 
         
Alexandra-Gabriela MILON   Milon 2023 Proiect 29.06.2023 
Nicolae-Lucian VOINEA   Voinea 2023   29.06.2023 
Prof.univ.dr.ing. Ileana-Denisa NISTOR   Nistor 2023 Coordonator proiect ROSE 29.06.2023 
         
         
Mihaela-Alina CRISTUȚĂ   Cristuță 2023   29.06.2023 
Cristian-Corneliu DRĂGOI   yyy    
Andrei ZAHARIA   Zaharia 2023   29.06.2023 
Conf.univ.dr. Nicolae OCHIANĂ   Ochiană 2023   29.06.2023 
         
         
Vasile ANDONE Șef birou Andone 2023   29.06.2023 
Lector univ.dr. Florinela-Gianina FLORIA   Floria 2023   29.06.2023 
Prof.univ.dr. Alexandru ACSINTE   zzzz    
Silviu-Ioan PAVEL   Pavel Silviu 2023   29.06.2023 
Carmina-Mihaela VOROVENCI        
         
Nicolete CIUCESCU (POPOVICI)   zzz    
Conf.univ.dr. Nela-Tatiana BALINT   Balint Tatiana 2023   29.06.2023 
         
Ing. Marius-Adrian ANGHELUȚ   Angheluț 2023   29.06.2023 
Lector univ.dr. Ovidiu GALERU   zzz    
         
         
Ana-Maria ANDREI  Bibliotecar   secretar proiect POCU  
Steriana NEACȘU Secretar facultate   Proiect  
pozUniversitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate. Accesați declarația privind prelucrarea datelor cu caracter personal