Senatul

Senatul universitar este cel mai important for de decizie şi deliberare la nivelul Universităţii “Vasile Alecsandri” din Bacău. Numărul membrilor din Senat este stabilit în concordanță cu necesitatea asigurării eficienței decizionale şi trebuie să respecte principiul reprezentativităţii pe facultăți. Senatul este compus din maximum 75% personal didactic și de cercetare și din minimum 25 % reprezentanți ai studenților. Toți membrii Senatului, fără excepție, sunt stabiliți prin votul universal, direct și secret, al tuturor cadrelor didactice și cercetătorilor titulari, respectiv al tuturor studenților.

Structura de organizare a Senatului cuprinde:

  • Preşedintele Senatului
  • Biroul Senatului

Actuala componență a Senatului Universității ”Vasile Alecsandri” din Bacău, pentru mandatul 2020 - 2024: 


Președintele Senatului: Prof. univ. dr. ing. Dr.h.c. Valentin NEDEFF


Componența Biroului Senatului

Preşedinte, membru al Biroului Senatului Prof. univ. dr. ing. Dr.h.c. Valentin NEDEFF – Facultatea de Inginerie

Vicepreşedinte, membru al Biroului Senatului: Prof. univ. dr. Elena Nechita – Facultatea de Științe

Membri:

  • Prof. univ. dr. Elena NECHITA – Facultatea de Științe
  • Conf. univ. dr. Marcela-Cornelia DANU – Facultatea de Științe Economice
  • Prof. univ. dr. ing. Valentin Zichil – Facultatea de Inginerie
  • Conf. univ. dr. Cristina CÎRTIȚĂ-BUZOIANU - Facultatea de Litere
  • Student Ştefănuţ-Iulian BUHUŞ - Președinte Liga studențească
pozUniversitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate. Accesați declarația privind prelucrarea datelor cu caracter personal