Informații de interes public

Accesul liber şi neîngrădit al oricărei persoane din România la informaţiile de interes public constituie unul dintre principiile fundamentale ale relaţiilor dintre persoane şi instituţiile publice. Prin informaţie de interes public se înţelege orice informaţie care priveşte activităţile sau rezultă din activitatea unei autorităţi sau instituţii publice, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informaţiei.

Activitatea de informare publică în Universitatea din Bacău este reglementată de  Legea 544/2001,  H.G. 123/2002 .

Declaraţiile de avere şi de interese ale personalului de conducere se găsesc la Secretariatul Rectoratului Universităţii din Bacău. Responsabil este dl Adrian-Laurenţiu Apăvăloaei. Consultarea pe site-ul Universităţii este restricţionată din motive de securitate a declaranţilor.
pozUniversitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate. Accesați declarația privind prelucrarea datelor cu caracter personal