Programe și strategii

Număr/data Denumire document
4454/28.03.2023 Obiectivele Universității în domeniul sistemului integrat de management pentru anul 2023 și indicatorii de performanță corespunzători
4453/28.03.2023 Planul operațional pentru anul 2023
4796/24.03.2022 Obiectivele Universității în domeniul sistemului integrat de management pentru anul 2022 și indicatorii de performanță corespunzători
4795/24.03.2022 Planul operațional pentru anul 2022
1025/27.01.2022 Plan de cercetare pentru anul 2022
3587/16.03.2021 Obiectivele Universității în domeniul sistemului integrat de management pentru anul 2021 și indicatorii de performanță corespunzători
3586/16.03.2021 Planul operațional al Universității pentru anul 2021
2432/22.02.2021 Plan de cercetare pentru anul 2021
7637/18.05.2020 Obiectivele Universității în domeniul sistemului integrat de management pentru anul 2020 și indicatorii de performanță corespunzători
7636/18.05.2020 Planul operațional al Universității pentru anul 2020
2049/06.02.2020 Plan de cercetare pentru anul 2020
7635/18.05.2020 Planul strategic instituțional pentru perioada 2020-2024
4956/25.03.2019 Planul operațional al Universității pe anul 2019
4957/25.03.2019 Obiectivele Universității în domeniul sistemului integrat de management pentru anul 2019 și indicatorii de performanță corespunzători
676/17.01.2019 Obiectivele specifice din domeniul calității ale Cantinei Universității pentru anul 2019
2441/14.02.2019 Plan de cercetare pentru anul 2019
4597/28.03.2018 Obiectivele Universității în domeniul sistemului integrat de management pentru anul 2018 și indicatorii de performanță corespunzători
4596/28.03.2018 Planul operațional al Universității pe anul 2018
2346/14.02.2018 Planul de cercetare pentru anul 2018
1223/23.01.2018 Obiective specifice din domeniul calității ale Cantinei Universității
5069/28.03.2017 Obiectivele Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău în domeniul Sistemului integrat de management pentru anul 2017
5068/28.03.2017 Planul operațional pentru anul 2017
19842/26.11.2014 Cadrul strategic național pentru creștera participării, calității și eficienței învățământului terțiar din România, 2014-2020
 2949/22.02.2017 Strategia națională în domeniul politicii de tineret 2015-2020.
1697/01.02.2017 Planul de cercetare pentru anul 2017
1696/01.02.2017 Manifestările științifice planificare pentru anul 2017
1222/20.01.2017 Obiectivele specifice ale Serviciului Restaurantului din cadrul Universității, în domeniul Sistemului de management al siguranței alimentului
8965/31.05.2016

Planul strategic instituțional pentru perioada 2016-2020
8964/31.05.2016

Plan operațional instituțional pentru anul 2016
8966/31.05.2016

Obiectivele Universității în domeniul sistemului integrat de management pentru anul 2016 și indicatorii de performanță
2816/17.02.2016

Planul de cercetare pentru anul 2016
2973/18.02.2016

Manifestările științifice planificate pentru anul 2016
25288/08.12.2015

Bugetul cămine-cantină pentru anul 2015, la data de 08.12.2015
5538/31.03.2015

Planul operațional al Universității pentru anul 2015
5539/31.03.2015

Obiectivele Universității în domeniul sistemului integrat de management pentru anul 2015 și indicatorii de performanță corespunzători
5421/30.03.2015

Obiectivele specifice ale Serviciului cantină în domeniul sistemului de management al siguranței alimentelor pentru anul 2015
2909/19.02.2015

Planul de cercetare pentru anul 2015
BVC 2014

Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2014
4391/26.03.2014

Planul operațional pentru anul 2014
4481/27.03.2014

Obiectivele Universității în domeniul Sistemului integrat de management pentru anul 2014
4482/27.03.2014

Obiectivele specifice ale Serviciului cantină pentru anul 2014
5052/08.04.2014

Planul de cercetare pentru anul 2014, actualizat conform CA 03.04.2014 (inițial UB 2138/14.02.2014, afișat 05.03.2014)
15678/26.09.2013

Strategia de dezvoltare durabilă a Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău 2014, 2020, 2030
3341/01.03.2013

Plan operațional pentru anul 2013
4653/28.03.2013

Obiectivele Universității ”Vasile Alecsandri” din Bacău în domeniul sistemului integrat de management pentru anul 2013 și indicatorii de performanță corespunzători
3500/05.03.2013

Declarația rectorului Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău privind politica în domeniul calității, mediului, sănătății și securității ocupaționale și responsabilității sociale
4002/15.03.2012

Bugetul pentru activități finanțate integral din venituri proprii pe anul 2013 - aprobat de Ministerul Educației Naționale
18983

Propunere de repartizare a rectificării alocației bugetare pe universități pentru anul 2012
4597/26.03.2013

Planul de cercetare pentru anul 2013
3501/12.03.2012

Planul strategic instituțional pentru perioada 2012-2015
8345/13.06.2012

Planul operațional 2012
2654/21.02.2012

Planul de măsuri de îmbunătățire a asigurării calității rezultat din recomandările Comisiei de evalure instituțională ARACIS 2011
pozUniversitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate. Accesați declarația privind prelucrarea datelor cu caracter personal