Comisia de etică și deontologie profesională universitară

 
 
Componenţa Comisiei de etică şi deontologie profesională universitară
din cadrul Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău
mandatul 2020-2024
Preşedinte:

Prof.univ.dr. Vasile SPIRIDON – Facultatea de Litere;

 

Membrii:

Prof.univ.dr.ing. Ioan-Viorel RAŢI – Facultatea de Ştiinţe;

Conf.univ.dr. Marinela RAȚĂ – Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii;

Conf.univ.dr. Daniel BOTEZ – Facultatea de Ştiinţe Economice;

Conf.univ.dr.ing. Vasilica Alisa ARUŞ – Facultatea de Inginerie;

Ing.ec. Carmen-Mihaela PĂTRAŞCU – Şef Serviciul Resurse Umane și Salarizare;

Student Ștefan-Alexandru NECHITA – Facultatea de Inginerie (TI, anul I);

 

Secretar:

Emil BALINT – Oficiul juridic.

pozUniversitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate. Accesați declarația privind prelucrarea datelor cu caracter personal