Anunț privind scoaterea la concurs a posturilor didactice vacante sem. I 2018-2019

UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU anunţă organizarea concursurilor pivind ocuparea posturilor didactice vacante pentru funcţiile de şef de lucrări, publicate de către Ministerul Educaţiei Naționale în Monitorul Oficial al României nr. 1359 din 05 decembrie 2018, Partea a III-a, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 457/2011, cu modificările şi completările ulterioare privind aprobarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior şi cu Metodologia proprie a universităţii.

 

Lista candidaților înscrișiNr.

crt.

Facultatea

Departamentul

Poziția în statul de funcțiuni

Funcția didactică

Numele și prenumele candidatului

Dosar concurs

1

Facultatea de Inginerie

Departamentul de Ingineria Mediului și Inginerie Mecanică 7

Conferenţiar universitar

Narcis BÂRSAN CV
Lista de lucrări
Fișă standarde minimale
2

Facultatea de Inginerie

Departamentul de Ingineria Mediului și Inginerie Mecanică 13

Lector universitar/Şef de lucări

Florin-Marian NEDEFF

CV
Lista de lucrări
Fișă standarde minimale
3

Facultatea de Inginerie Departamentul de Energetică și Știința Calculatoarelor 14

Lector universitar/Şef de lucări

Niciun candidat înscris

4

Facultatea de Litere Departamentul de Limba și Literatura Română și Științe ale Comunicării 17

Lector universitar

Paul-Claudiu COTÎRLEŢ

CV
Lista de lucrări
Fișă standarde minimale
5 Facultatea de Litere Departamentul de Limbi și Literaturi Străine 14 Lector universitar Cătălina-Dumitriţa BĂLINIŞTEANU-FURDU CV
Lista de lucrări
Fișă standarde minimale

 

Lista candidaţilor înscrişi la concurs .pdf

Lista candidaţilor înscrişi care au obţinut avizul juridic .pdf

Calendarul probelor de concurs .pdf

Rezultatele obținute de candidații înscriși la concurs (.pdf)

 

  LISTA

 posturilor didactice publicate în

Monitorul Oficial al României, nr. 1359 din 05 decembrie 2018, Partea a III-a


FACULTATEA DE INGINERIE

Departamentul Ingineria Mediului și Inginerie Mecanică

 • Conferenţiar universitar, poziţia 7: Sisteme de colectare și transport ape uzate; Mecanica fluidelor; Calitatea și securitatea mediului. Tematica postului
 • Lector universitar, poziţia 13: Tehnologii și materiale neconvenționale; Protecția la zgomot; Ingineria traficului rutier; Construcții civile și industriale; Topografie; Amenajarea complexă a mediului; Amenajări și construcții hidrotehnice. Tematica postului

Departamentul de Energetică și Știința Calculatoarelor

 • Lector universitar, poziţia 14: Structura și organizarea calculatoarelor; Proiectare logică/Analiza și sinteza dispozitivelor numerice; Ingineria programelor/Ingineria programării; Sisteme de recunoaștere a formelor; Automatizări. Tematica postului

FACULTATEA DE LITERE

Departamentul de Limba și literatura română și științe ale comunicării

 • Lector universitar, poziţia 17: Relații publice internaționale; Globalism și globalizare; Protocol și etichetă în diplomație; Organizarea de evenimente; Noțiuni de etică în comunicare. Tematica postului

Departamentul de Limbi și literaturi străine

 • Lector universitar, poziţia 14: Literatura engleză (perioada Victoriană), Naratologie, Comunicare orală și scrisă în limba engleză; Practica limbii engleze-comunicare orală și scrisă II/Comunicare orală și scrisă II; Limba străină I-Lb. engleză; Limba străină II-Lb. engleză; Practica limbii engleze-structuri gramaticale III, IV; Practica limbii engleze-redactare de texte I, II. Tematica postului


CALENDARUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSURILOR

 • Înscrierea la concurs: 05.12.2018-21.01.2019
 • Rezoluţie comisie verificare informaţii din fişa de standarde minimale: 28.01.2019
 • Aviz juridic: 29.01.2019
 • Desfăşurarea probelor de concurs: 05.02.2019-09.02.2019
 • Afişarea rezultatelor: 11.02.2019 (ora 8)
 • Depunerea contestaţiilor (după caz): 11.02.2019-13.02.2019
 • Rezolvarea contestaţiilor: 14.02.2019 (de la ora 8-10)
 • Afişarea rezultatelor finale: 14.02.2019 (ora 11)
 • Validarea de către Consiliul de Administraţie şi Senatul Universitar: 14.02.2019

 

Dosarul de concurs este constituit de candidat şi se depune personal la Registratura Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău, Calea Mărăşeşti, nr. 157, etaj 1, camera 104. Primirea dosarelor se face în zilele lucrătoare de luni până vineri, între orele 8.00 -16.00.

Toate informaţiile privind condiţiile de organizare a concursurilor pot fi obţinute de la secretariatele facultăţilor, de la Prorectorul pentru etica și imaginea universității (Calea Mărăşeşti, nr. 157, corp D, etaj 1, camera 116) şi de pe site-ul web al Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău (www.ub.ro).

 

 Documente ataşate

 

 

 

pozUniversitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate. Accesați declarația privind prelucrarea datelor cu caracter personal