Anunț organizare examen de promovare în grad superior

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău organizează în data de 20.02.2023, ora 11.00, în Sala Senatului Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, examen de promovare în grad superior a personalului didactic auxiliar și nedidactic. Examenul de promovare va avea loc în urma evaluării performanţelor profesionale ale personalului didactic auxiliar și nedidactic.

Detalii în document (.pdf)

ANUNȚ POSTURI VACANTE SCOASE LA CONCURS

UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU organizează în data de 17 noiembrie 2020 concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarelor posturi vacante:

  • Tehnician - 1 post în cadrul Serviciului de Informatizare și Comunicații Digitale
  • Muncitor calificat-zugrav -1 post în cadrul Serviciului Tehnic
  • Muncitor calificat-lăcătuș mecanic -1 post în cadrul Serviciului Tehnic.

Informații detaliate (.pdf)

ANUNȚ PRIVIND SCOATEREA LA CONCURS A POSTURILOR DIDACTICE VACANTE SEM. II 2019-2020

UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU anunţă organizarea concursurilor pivind ocuparea posturilor didactice vacante pentru funcţiile de conferențiar universitar și asistent universitar publicate de către Ministerul Educaţiei și Cercetării în Monitorul Oficial al României nr. 306 din 15 aprilie 2020, Partea a III-a, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 457/2011, cu modificările şi completările ulterioare privind aprobarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior şi cu Metodologia proprie a universităţii.

Citește mai departe...

PROCES-VERBAL al Comisiei de concurs pentru acordarea a gradațiilor de merit personalului didactic auxiliar, în perioada 2020-2024

Rezultatele comisiei de concurs, numită prin decizia Rectorului nr. 17/14.01.2020 privind numărul gradațiilor de merit de acordat în perioada 2020-2024, pentru personalul didactic auxiliar, poate fi vizualizata aici (.pdf)

pozUniversitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate. Accesați declarația privind prelucrarea datelor cu caracter personal