ANUNȚ PRIVIND SCOATEREA LA CONCURS A POSTURILOR DIDACTICE VACANTE SEM. II 2019-2020

UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU anunţă organizarea concursurilor pivind ocuparea posturilor didactice vacante pentru funcţiile de conferențiar universitar și asistent universitar publicate de către Ministerul Educaţiei și Cercetării în Monitorul Oficial al României nr. 306 din 15 aprilie 2020, Partea a III-a, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 457/2011, cu modificările şi completările ulterioare privind aprobarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior şi cu Metodologia proprie a universităţii.

 

Lista candidaților înscrișiNr.

crt.

Facultatea

Departamentul

Poziția în statul de funcțiuni

Funcția didactică

Numele și prenumele candidatului

Dosar concurs

1

Facultatea de Litere

Departamentul de Limbi și literaturi străine 7

Conferenţiar universitar

Mihaela CULEA CV
Lista de lucrări
Fișă standarde minimale
2

Facultatea de Litere

Departamentul de Limbi și literaturi străine 8

Conferenţiar universitar

Andreia-Irina SUCIU

CV
Lista de lucrări
Fișă standarde minimale
3

Facultatea de Litere Departamentul de Limbi și literaturi străine 9

Conferenţiar universitar

Maricela STRUNGARIU

CV
Lista de lucrări
Fișă standarde minimale
4

Facultatea de Ştiinţe Departamentul pentru pregătirea personalului didactic 8

Asistent universitar

Niciun candidat înscris

-

 

Lista candidaţilor înscrişi la concurs .pdf

Lista candidaţilor înscrişi care au obţinut avizul juridic.pdf

Rezultate posturi didactice .pdf

  LISTA

 posturilor didactice publicate în

Monitorul Oficial al României, nr. 306 din 15 aprilie 2020, Partea a III-a

 

FACULTATEA DE LITERE

Departamentul Limbi și literaturi străine

 • Conferențiar universitar, poziția 7, disciplinele: Cultură și civilizație engleză; Practici de comunicare în spațiul european; Literatura engleză (Iluminism și Romantism); Interculturalitate și orizont anglofon; Comunicare în afaceri (engleză); Limbaje specializate în engleză (economic).
 • Conferențiar universitar, poziția 8, disciplinele: Literatura engleză (Romanul și drama postmodernă); Literatura engleză (Modernitate); Teorii ale discursului; Varietăți ale limbii engleze în texte; Varietăți geografice ale limbii engleze; Practica limbii engleze-analiză de text I, II; Practica limbii engleze-structuri gramaticale I, II.
 • Conferențiar universitar, poziția 9, disciplinele: Literatura franceză (1900-1950); Literatura franceză (1950-1980); Cultură și civilizație franceză; Discursul subiectiv ca practică de comunicare; Strategii de lectură; Practica limbii franceze-redactare de texte II; Literatura franceză (Secolul XIX).

FACULTATEA DE ȘTIINȚE

Departamentul pentru pregătirea personalului didactic

 • Asistent universitar, poziția 8, disciplinele: Pedagogie I; Pedagogie II; Practică pedagogică 5-predare în învățământul preșcolar; Managementul clasei de elevi; Psihologia educației; Practică pedagogică 3 predare-Învățământ preșcolar.

CALENDARUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSURILOR

 • Înscrierea la concurs: 15.04.2020-14.08.2020
 • Rezoluţie comisie verificare informaţii din fişa de standarde minimale: 20.08.2020
 • Aviz juridic: 21.08.2020
 • Desfăşurarea probelor de concurs: 31.08.2020-04.09.2020
 • Afişarea rezultatelor: 07.09.2020 (ora 9)
 • Depunerea contestaţiilor (după caz): 07.09.2020-09.09.2020
 • Rezolvarea contestaţiilor: 10.09.2020
 • Afişarea rezultatelor finale: 11.09.2019
 • Validarea de către Consiliul de Administraţie şi Senatul Universitar: 14.09.2020

 

Dosarul de concurs este constituit de candidat şi se depune personal la Registratura Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău, Calea Mărăşeşti, nr. 157, etaj 1, camera 104. Primirea dosarelor se face în zilele lucrătoare de luni până vineri, între orele 8.30 -16.30. În perioadele cu restricții legale dosarele de concurs pot fi transmise prin e-mail, la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., cu condiția depunerii ulterioare a dosarului de concurs în original.

Toate informaţiile privind condiţiile de organizare a concursurilor pot fi obţinute de la secretariatele facultăţilor, de la Prorectorul pentru etica și imaginea universității (Calea Mărăşeşti, nr. 157, corp D, etaj 1, camera 116) şi de pe site-ul web al Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău (www.ub.ro).

 

 

Documente ataşate

 

 

pozUniversitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate. Accesați declarația privind prelucrarea datelor cu caracter personal