Anunț privind scoaterea la concurs a posturilor didactice vacante 12.05.2016

UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU anunţă organizarea concursurilor pivind ocuparea posturilor didactice vacante pentru funcţiile de profesor, conferenţiar şi lector, publicate de către Ministerul Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice în Monitorul Oficial al României nr. 571 din 10 mai 2016, Partea a III-a, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 457/2011, cu modificările şi completările ulterioare privind aprobarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior şi cu Metodologia proprie a universităţii.
 

Lista candidaților înscrișiNr.

crt.

Facultatea

Departamentul

Poziția în statul de funcțiuni

Funcția didactică

Numele și prenumele candidatului

Dosar concurs

1

Facultatea de Inginerie

Departamentul de Ingineria şi Managementul Sistemelor Industriale 7

Conferenţiar universitar

Maria Crina RADU CV
Lista de lucrări
Fișă standarde minimale
2

Facultatea de Inginerie

Departamentul de Energetică şi Ştiinţa Calculatoarelor 8

Conferenţiar universitar

Roxana Margareta GRIGORE

CV
Lista de lucrări
Fișă standarde minimale
3

Facultatea de Inginerie

Departamentul de Inginerie Chimică şi Alimentară 8

Conferenţiar universitar

Vasilica Alisa ARUŞ

CV
Lista de lucrări
Fișă standarde minimale
4

Facultatea de Inginerie

Departamentul de Inginerie şi Management, Mecatronică şi Fizică 5

Profesor universitar

- -
5

Facultatea de Litere Departamentul de Limba şi Literatura Română şi Știinţe ale Comunicării 5

Conferenţiar universitar

Carmen-Nicoleta POPA

CV
Lista de lucrări
Fișă standarde minimale
6

Facultatea de Litere Departamentul de Limba şi Literatura Română şi Știinţe ale Comunicării 6

Conferenţiar universitar

Luminița DRUGĂ

CV
Lista de lucrări
Fișă standarde minimale
7

Facultatea de Ştiinţe Departamentul de Matematică, Informatică şi Știinţele Educaţiei 8 Conferenţiar universitar Costică LUPU

CV
Lista de lucrări
Fișă standarde minimale
8 Facultatea de Ştiinţe Departamentul de Matematică, Informatică şi Știinţele Educaţiei 9 Conferenţiar universitar Liliana Mâță CV
Lista de lucrări
Fișă standarde minimale
9 Facultatea de Ştiinţe Departamentul de Biologie, Ecologie şi Protecţia Mediului 12 Lector universitar Dumitra RĂDUCANU CV
Lista de lucrări
Fișă standarde minimale

 

Lista candidaţilor înscrişi la concurs .pdf

Lista candidaţilor înscrişi care au obţinut avizul juridic .pdf

Calendarul probelor de concurs .pdf

Rezultatele obținute de candidații înscriși la concurs .pdf

  LISTA

 posturilor didactice publicate în

Monitorul Oficial al României, nr. 571 din 10 mai 2016, Partea a III-a


FACULTATEA DE INGINERIE

Departamentul de Ingineria şi Managementul Sistemelor Industriale

 • Conferențiar universitar, poziţia 7, disciplinele: Prelucrarea prin deformare plastică la rece, Auditul şi certificarea sistemelor, Documentele şi legislaţia calităţii, Estetică şi design industrial. Tematica postului

Departamentul de Energetică şi Ştiinţa Calculatoarelor

 • Conferențiar universitar, poziţia 8, disciplinele: Transportul agenţilor energetici, Fiabilitate/Fiabilitatea instalaţiilor energetice, Energetica clădirilor, Surse regenerabile, Tehnologii eficiente de producere a diverselor forme de energie, Audit energetic, Sisteme eficiente de alimentare cu energie termică, Modelare şi simulare. Tematica postului

Departamentul de Inginerie Chimică şi Alimentară

 • Conferențiar universitar, poziţia 8, disciplinele: Tehnologii generale în industria laptelui 1, Tehnologii de diversificare a produselor alimentare ecologice, Utilizarea nanomaterialelor în biotehnologii alimentare, Trasabilitatea produselor alimentare ecologice, Procedee şi tehnici moderne de proiectare a produselor alimentare ecologice. Tematica postului
Departamentul de Inginerie şi Management, Mecatronică şi Fizică

 

 • Profesor universitar, poziţia 5, disciplinele: Acţionări hidraulice şi pneumatice, Aplicaţii moderne de dezvoltare durabilă în mecatronică avansată, Metode moderne de analiză a sistemelor hidraulice şi pneumatice, Hidronică şi pneutronică. Tematica postului

FACULTATEA DE LITERE

Departamentul de Limba şi Literatura Română şi Știinţe ale Comunicării

 • Conferențiar universitar, poziţia 5, disciplinele: Literatură comparată, Ritual comunicaţional şi comunicare rituală, Semiopragmatica discursului intermedial, Antropologie literară: structuri mitice ale imaginarului, Literatura şi artele spectacolului: intertext şi transpunere intersemiotică, Elemente de analiză a discursului. Tematica postului
 • Conferențiar universitar, poziţia 6, disciplinele: Limba română, Limba română literară, Introducere în filologia comparată, Globalizare şi identitate culturală, Deontologia limbajului. Tematica postului

FACULTATEA DE ŞTIINŢE

Departamentul de Matematică, Informatică şi Ştiinţele Educaţiei

 • Conferențiar universitar, poziţia 8, disciplinele: Matematică, Didactica activităţilor matematice, Didactica matematicii pentru învăţământul primar, Practica pedagogică-Învăţământ primar. Tematica postului
 • Conferențiar universitar, poziţia 9, disciplinele: Teoria şi metodologia curriculumului, Teoria şi practica evaluării, Managementul clasei, Practică pedagogică-Învăţământ preşcolar. Tematica postului

Departamentul de Biologie, Ecologie şi Protecţia Mediului

 • Lector universitar, poziţia 12, disciplinele: Microbiologie generală, Bacteriologie şi virusologie, Biotehnologii, Productivitatea primară a ecosistemelor, Valorificarea resurselor din flora spontană, Mediul natural şi legislaţia specifică. Tematica postului


CALENDARUL DE DESFĂŞURARE AL CONCURSURILOR

 • Înscrierea la concurs: 10.05.2016-24.06.2016
 • Desfăşurarea probelor de concurs: 10.07.2016-16.07.2016
 • Afişarea rezultatelor: 18.07.2016
 • Depunerea contestaţiilor (după caz): 18.07.2016-22.07.2016
 • Rezolvarea contestaţiilor: 25.07.2016
 • Afişarea rezultatelor finale şi validarea de către Senatul Universităţii: 26.07.2016.
 
Dosarul de concurs este constituit de candidat şi se depune, la Registratura Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău, Calea Mărăşeşti, nr. 157, etaj 1, camera 104. Primirea dosarelor se face în zilele lucrătoare de luni până vineri, între orele 8.00-16.00.
Toate informaţiile privind condiţiile de organizare a concursurilor pot fi obţinute de la secretariatele facultăţilor, de la Prorectorul pentru etica și imaginea universității (Calea Mărăşeşti, nr.  157, corp D, etaj  1, camera  116) şi de pe site-ul web al Universităţii „Vasile Alecsandri" din Bacău.
 

 Documente ataşate

 

 

 

pozUniversitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate. Accesați declarația privind prelucrarea datelor cu caracter personal